Aktualności

Filtry

W najbliższą niedzielę, 4 czerwca, w Siechnicach po raz trzynasty odbędą się biegi uliczne o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a  sponsorem tytularnym już po raz czwarty został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy  PGE.

Czytaj więcej

W krakowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 5 czerwca br. rozpoczyna się planowany postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Oznacza to, że na 25 dni z komin nie będzie pracować i przez ten czas nie będzie widoczna unosząca się nad nim para wodna. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła.

Czytaj więcej

24 maja br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala „Most do przyszłości”, podkreślająca znaczenie edukacji zawodowej i technicznej w kontekście edukacji i przyszłości lokalnej gospodarki. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienia dla firm i przedsiębiorców, aktywnie wspierających edukację uczniów krakowskich szkół zawodowych i technicznych. Wśród laureatów znalazła się krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, nie tylko zapewnia ciepło mieszkańcom Zielonej Góry. Jest przedsiębiorstwem z misją, zaangażowanym w lokalne projekty społeczne i sportowe. Pod koniec maja br. przedłużyła współpracę z Zielonogórskim Klubem Żużlowym Falubaz, pozostając sponsorem szkółki żużlowej w sezonie 2023.

Czytaj więcej

Ruszył ostatni etap budowy nowej inwestycji gazowej w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, należącej do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE. Wygaszenie kotłów węglowych nastąpi jeszcze w III kwartale 2023 roku.

Czytaj więcej

23 maja br. spółka KOGENERACJA S.A., należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie, w formie pożyczki preferencyjnej, do realizacji projektu inwestycyjnego w Elektrociepłowni Zawidawie. Wysokość pożyczki preferencyjnej wyniesie 11 mln 185 tys. zł.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 314 mln zł (2022 r.: 140 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 215 mln zł (2022 r.: 76 mln zł).
  • W I kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 826 GWh energii elektrycznej i 4 276 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A. 412 GWh energii elektrycznej i 3 767 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Mija 20 lat od oddania do użytku bloku gazowo-parowego BGP - 100, który otworzył nowy etap działalności Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. Uruchomienie bloku umożliwiło wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i jednoczesną produkcję energii cieplnej i elektrycznej bezpiecznej dla środowiska.

Czytaj więcej

Zorganizowane już piąty raz, Warsztaty dla wykonawców, odbyły się 16 maja na Stadionie PGE Narodowym oraz równolegle w formule online. Wykonawcy i podwykonawcy, zainteresowani współpracą z PGE Energia Ciepła, poznali plany inwestycyjne i zakupowe oraz zasady prowadzenia postępowań przetargowych w spółce. W warsztatach wzięło udział ponad 400 osób.

Czytaj więcej

PGE Toruń, spółka PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, rozstrzygnęła konkurs „Program wsparcia społeczności lokalnej - mieszkańców/ użytkowników budynków, przyłączanych do sieci ciepłowniczej i korzystających z usług około ciepłowniczych PGE Toruń”. Przekazane nagrody w kwocie 60 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną przez laureatów na realizację projektów dla mieszkańców.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, oficjalnie przekazała plac budowy generalnemu wykonawcy – konsorcjum Polimex Energetyka oraz Polimex Mostostal. Nowa jednostka wytwórcza, zasilana paliwem gazowym, powstanie na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Zakończenie całości prac zaplanowano na 2025 rok.

Czytaj więcej

W Elektrociepłowni w Kielcach, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zakończyła się budowa kotłowni gazowej o mocy 160 MWt. Inwestycja ta realizowana była w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych, mającej na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi.

Czytaj więcej