Aktualności

Trzy młode sokoły wędrowne, które wykluły się w kwietniu na kominie PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, zostały zaobrączkowane. 9 maja członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego nałożyli pisklętom dwa rodzaje oznaczeń: ornitologiczne i obserwacyjne.

Czytaj więcej

W pierwszym kwartale tego roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zostało przyłączonych 8 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 1,4 MW. Wśród nich są również budynki toruńskich dworców PKP: Dworca Miasto i Dworca Wschodniego.

Czytaj więcej

Pracownicy PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie posprzątali wspólnie z młodzieżą szkolną tereny rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie. W akcji brało udział kilkudziesięciu ochotników. Wolontariat odbył się w ramach prowadzonego w całej Grupie PGE programu „Lasy Pełne Energii”.

Czytaj więcej