Aktualności

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, przedłużyła współpracę z Zielonogórskim Klubem Żużlowym, pozostając sponsorem szkółki żużlowej w 2024 roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie konsekwentnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji i przechodzi na paliwa zero- i niskoemisyjne. Kolejnym etapem jest budowa kotłowni gazowej  o łącznej mocy 186 MWt.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, oraz ORLEN podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego. Kontrakt o wartości 6,3 mld złotych zapewni ciągłość dostawy paliwa gazowego do źródeł wytwarzania spółki, tj. bloku gazowo-parowego oraz kotłów gazowo – olejowych, które produkują  ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry oraz energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Czytaj więcej