Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

 

 

Miasto
Kielce

Rok uruchomienia
1989

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła do części mieszkańców Kielc. Udział kieleckiej elektrociepłowni w rynku ciepła w Kielcach wynosi ok. 60%. Elektrociepłownia produkuje ponadto energię elektryczną w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej.

Dyrektorem Oddziału jest Zbigniew Duda.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach za 2022 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana na koniec - 17,6 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana na koniec - 315 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto - 71 494 MWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 58 466 MWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 1,630 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 1,574 PJ

Sprawność wytwarzania brutto*:

 • Blok Węglowy TG - 1 - Średnioroczna sprawność ogólna 84,14%
 • Blok Biomasowy TG - Średnioroczna sprawność ogólna 29,56%
 • Kotły Wr - 25 Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 83,49%
 • Kocioł WP - 140 Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 89,3% 

Technologia odsiarczania i emisja CO2

Emisyjność produkcji:

 • SO2 - 677,8 Mg
 • NOx - 318,4 Mg
 • pył - 89,8 Mg
 • CO - 94,7 Mg

Emisja roczna CO2 w 2022 r. wyniosła 194 514 Mg (ETS)

Zgodnie z Art. 32c ust 2 Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U.2021 poz. 1941) PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach  informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach
25 - 668 Kielce
ul. Hubalczyków 30

+48 41 368 40 41 

sekretariat.eckielce@gkpge.pl