Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

 

 

Miasto
Kielce

Rok uruchomienia
1989

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła do części mieszkańców Kielc. Udział kieleckiej elektrociepłowni w rynku ciepła w Kielcach wynosi ok. 60%. Elektrociepłownia produkuje ponadto energię elektryczną w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej.

Dyrektorem Oddziału jest Krzysztof Fuzowski. 

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach za 2023 r.:
                        
Moc elektryczna zainstalowana na koniec - 17,6 MWe        
Moc cieplna zainstalowana na koniec - 267 MWt        
Produkcja energii elektrycznej (brutto - 78 600 MWh        
Produkcja energii elektrycznej (netto) - 65 906 MWh        
Produkcja ciepła (brutto) - 1,557 PJ            
Produkcja ciepła (netto) - 1,504 PJ            
                        
Sprawność wytwarzania brutto*:            
                        
Blok Węglowy TG - 1 - Średnioroczna sprawność ogólna 84,43%    
Blok Biomasowy TG - Średnioroczna sprawność ogólna 38,74%    
Kotły Wr - 25 Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 82,57%
Kocioł WP - 140 Średnioroczna sprawność wytwarzania ciepła 89,3% *
                        
                        
Technologia odsiarczania i emisja CO2              
                              
Emisyjność produkcji:                   
                              
SO2 - 485,896 Mg                        
NOx - 258,849 Mg                        
pył - 59,450 Mg                        
CO - 99,713 Mg                        
                              
Emisja roczna CO2 w 2022 r. wyniosła 168 141 Mg (ETS)    
                              

 

Zgodnie z Art. 32c ust 2 Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U.2021 poz. 1941) PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach  informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

 

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach
25 - 668 Kielce
ul. Hubalczyków 30

+48 41 368 40 41 

sekretariat.eckielce@gkpge.pl