OSD

Informacje dotyczące działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

85 - 950 Bydgoszcz
ul. Energetyczna 1

+48 52 372 81 00

+48 52 372 8700+48 52 361 33 02

sekretariat.ecb@gkpge.pl

 

OSD

Wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci PGE Energia Ciepła S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW