5 lat PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła obchodzi swoje 5-lecie

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, będąca największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie kogeneracji, w 2022 roku obchodzi 5 lat działalności. Ten okres to czas intensywnych zmian, wdrażania innowacyjnych technologii, rozpoczętych inwestycji, budowy nowych sieci ciepłowniczych i rozwoju rynku ciepła. To również czas wielu projektów dla lokalnych społeczności i wsparcia ważnych wydarzeń w miastach, w których spółka prowadzi swoją działalność.

Lider rynku ciepła

PGE Energia Ciepła powstała w wyniku zakupu w listopadzie 2017 roku przez PGE Polską Grupę Energetyczną aktywów francuskiego koncernu EDF. To była jedna z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w tamtym czasie. Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiej spółki, obejmujące elektrociepłownie w największych polskich aglomeracjach, takich jak Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Toruń, Zielona Góra i Toruń oraz blisko 400 km sieci ciepłowniczych. W wyniku reorganizacji w Grupie PGE spółka PGE Energia Ciepła przejęła wszystkie aktywa ciepłownicze  i stała się największym podmiotem na polskim rynku ciepła.

5 lat PGE Energia Ciepła dla zmiany ciepłownictwa w Polsce

Podstawowym wyzwaniem dla PGE Energia Ciepła, aktualnie obecnej w 16 polskich miastach, jest transformacja jednostek wytwórczych w kierunku wykorzystania paliw nisko i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze ich działanie w sposób optymalny kosztowo i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne.

- Do roku 2030 w naszych elektrociepłowniach będziemy produkować ciepło w 70 procentach z paliw nisko i zeroemisyjnych. Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje w istotny sposób wpłyną na komfort i tak istotne obecnie bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców  w ciepło i ciepłą wodę. Te inwestycje to też korzyści dla środowiska i dla zdrowia mieszkańców, gdyż zmiana technologii produkcji ograniczy emisje zanieczyszczeń i tym samym poprawi jakość  powietrza w Polsce – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. - W ciągu tych ostatnich 5 lat nie zabrakło wyzwań z jakimi musieliśmy się zmierzyć, najpierw okres pandemii, a następnie konflikt wojenny Rosji z Ukrainą. Oba wydarzenia mają bezpośredni wpływ na aktualną sytuację na światowych rynkach - dodaje Przemysław Kołodziejak.

 

 

Transformacja w kierunku zielonej energii

W 2021 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła budowę nowej elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia i okolicznych gmin i wpisuje się w strategię transformacji energetyki realizowaną przez Grupę PGE. W 2022 roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła szereg inwestycji w pozostałych elektrociepłowniach. W elektrociepłowniach w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni i Lublinie w 2021 roku podpisano już umowy na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowych opalanych gazem, które zapewnią produkcję energii i ciepła z niskoemisyjnych źródeł, co wpłynie na poprawę powietrza w miastach. Dodatkowo w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęto budowę nowych jednostek kogeneracyjnych opartych na paliwie gazowym. W Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), a w Gorzowie Wielkopolskim podpisano list intencyjny z władzami, dotyczący budowy podobnej instalacji.

W Toruniu transformacja energetyczna nastąpiła już 5 lat temu, bo tyle lat liczy toruńska kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, która zmieniła system ciepłowniczy miasta. Toruńska elektrociepłownia oparta na technologii gazowej jest całkowicie  bezodpadowa i emituje o 95 proc. mniej dwutlenku siarki i pyłów niż w przypadku wykorzystania paliwa węglowego. Elektrociepłownia współpracuje w systemie ciepłowniczym z dwoma źródłami OZE (ciepło geotermalne i z biogazu), co wpływa na poprawę efektywności całego systemu ciepłowniczego i umacnia bezpieczeństwo dostaw ciepła do torunian.

 

 

Lider w wykorzystaniu nowych rozwiązań 

PGE Energia Ciepła  jako pierwsza w  Polsce w 2021 roku wykorzystała w Elektrociepłowni w Gdańsku kotły elektrodowe o mocy 35 MWt każdy, które we współpracy z 30 megawatowymi kotłami gazowo–olejowymi są dodatkowym zabezpieczeniem gdańszczan w ciepło. Innowacyjność tych urządzeń pozwala na  elastyczność i  szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie odbiorców na ciepło i rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut.

W 2021 roku w Elektrociepłowni w Gdyni oddano do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS, która stanowi przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków. Jest ona odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin.

PGE Energia Ciepła rozwija się i zmienia tak, by spełniać wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miast, w których jest obecna.

 


Jak powstała i zmieniała się PGE Energia Ciepła w ciągu 5 lat


Repolonizacja aktywów ciepłowniczych jako element transformacji ciepłownictwa w Polsce

PGE Energia Ciepła powstała w wyniku zakupu przez PGE Polską Grupę Energetyczną aktywów od francuskiego koncernu EDF w listopadzie 2017 roku. To była jedna z największych transakcji na krajowym i europejskim rynku fuzji i przejęć w tamtym czasie. Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiej spółki, obejmujące elektrociepłownie w największych polskich aglomeracjach, takich jak Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Toruń, Zielona Góra, Toruń oraz elektrownię systemową w Rybniku i blisko 400 km sieci ciepłowniczych w czterech miastach.

Repolonizacja elektrociepłowni i elektrowni, produkujących podstawowe i niezbędne media, którymi  są ciepło i energia elektryczna, miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wpisała się również w plany rozwojowe i strategiczne Grupy PGE

W połowie grudnia 2017 r. Grupa PGE ogłosiła Strategię Ciepłownictwa, zakładającą m.in. wydzielenie linii biznesowej Ciepłownictwo, której liderem i integratorem została właśnie PGE Energia Ciepła. Strategiczne plany wpisywały się w obowiązujące i przyszłe regulacje klimatyczne i były elementem walki ze smogiem. Głównym celem spółki było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na lokalnym poziomie, ale także produkowanie w optymalny sposób ciepła i energii z jednoczesną dbałością o jakość powietrza w polskich miastach. Spółka stawiała sobie również za cel bycie strategicznym partnerem w zrównoważonym rozwoju regionów, w których obecne są oddziały PGE Energia Ciepła.

W celu realizacji strategii ciepłownictwa konieczne były dalsze kroki konsolidacyjne i rozwojowe. Stąd też w latach 2019-2021 PGE Energia Ciepła włączyła w swoje struktury elektrociepłownie w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie oraz system ciepłowniczy w Gryfinie -  działające wcześniej w ramach innej spółki z Grupy PGE - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Jednocześnie, w ramach uporządkowania struktury, systemowa Elektrownia Rybnik dołączyła do aktywów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Doprowadziło to do synergii, optymalizacji kosztów i pozwoliło na zagwarantowanie klientom usług na najwyższym poziomie.

Dzisiaj PGE Energia Ciepła zarządza wszystkimi aktywami ciepłowniczymi Grupy Kapitałowej PGE, realizując ambitne plany inwestycyjne. Podstawowym wyzwaniem jest transformacja jednostek wytwórczych w kierunku wykorzystania paliw nisko- i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze działanie elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w 16 polskich miastach w sposób optymalny, zgodny z potrzebami klientów i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne.