BHP

Zero wypadków przy pracy to cel przyświecający PGE Energia Ciepła w obszarze bezpieczeństwa pracy. Spółka realizuje rocznie kilkadziesiąt działań w różnych obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa pracowników, ale również podwykonawców i dostawców. Efektem jest wysoka świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy, standardy wykonywania pracy oraz bardzo dobre wyniki BHP w naszych Elektrociepłowniach.

Bezpieczna praca jest priorytetem w PGE Energia Ciepła i podlega ciągłemu doskonaleniu. Wyznacznikiem zgodności Spółki z najwyższymi standardami w obszarze BHP są normy ISO. Nasza Firma uzyskała certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in. w zakresie normy PN-ISO 45001:2018 co pozwala na ciągłe podnoszenie efektywności procesów realizowanych w organizacji przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Pracowników.

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa promujemy partnerskie podejście do realizowanych zadań, nieustanny rozwój technologii i metod wykonywania pracy oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy każdego pracownika.

Przykładem budowania kultury bezpieczeństwa poprzez codzienne uświadamianie, że BHP jest priorytetem są Wiadomości Bezpieczeństwa. Raz w tygodniu pracownicy PGE Energia Ciepła otrzymują mail z wiadomością na każdy dzień. Są one przedmiotem dyskusji oraz wymiany doświadczeń w trakcie spotkań wewnętrznych. Dodatkowo w Newsletterze cyklicznie pojawiają się artykuły omawiające tematykę BHP takie jak ergonomia pracy, bezpieczeństwo procesowe, ochrona przeciwpożarowa etc.

Nasza Organizacja skupia się nie tylko na aspekcie bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także poza miejscem wykonywania obowiązków przez pracowników – prowadzone są m.in. kampanie plakatowe oraz informacyjne dot. bezpiecznego urlopu, promujące aktywność fizyczną, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, podróży służbowej i wiele innych.

Służby BHP zwracają szczególną uwagę na umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w związku z czym zapewniają możliwość uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych, na które mogą zgłaszać się pracownicy w celu przypomnienia zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ich praktycznego zastosowania podczas ćwiczeń na fantomie.

Oprócz tego, istotnym elementem działalności Spółki jest współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach reagowania kryzysowego. Opracowane scenariusze reagowania na sytuacje kryzysowe są realizowane w ramach ćwiczeń w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności działania.

Z inicjatywy pracowników powstają różnorodne projekty, które wzmacniają świadomość w  zakresie kultury bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach. Dodatkowo, w celu zachęcenia pracowników do zgłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz standardów obowiązujących w Spółce organizowane są konkursy i quizy o tematyce bezpieczeństwa pracy.

Nasi pracownicy uczestniczą też w corocznym badaniu ankietowym w ramach którego mają możliwość podzielenia się opinią na temat stanu BHP, a także zaproponowania działań doskonalących.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w spółkach PGE Energia Ciepła od kilku lat funkcjonują Centra Szkoleniowe „Zero Wypadków”, których celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP. W tych Centrach pracownicy i podwykonawcy mogą odbyć szkolenia teoretyczne oraz pozyskać praktyczne umiejętności, ważne dla pracy w zakładach energetycznych. Dzięki dostarczaniu wiedzy w sposób praktyczny wzrasta umiejętność identyfikowania zagrożeń BHP w pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Niejednolita świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm wykonawczych sprawiły, że został stworzony system identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców PGE Energia Ciepła. Nagradzani są pracownicy, którzy aktywnie angażują się na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Dzięki tej praktyce odnotowano poprawę i wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podkreśla się rolę działań indywidualnych w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji. Od momentu uruchomienia programu w 2015 roku wyróżniliśmy ponad 1100 osób.

Dzięki bliskiej współpracy oraz stałej wymianie informacji z zakładami produkcyjnymi PGE Energia Ciepła, a także kontrahentami, zapewniamy naszym pracownikom i wykonawcom bezpieczne warunki wykonywania pracy według najlepszych dobrych praktyk.