Bezpieczna praca jest priorytetem w PGE Energia Ciepła i podlega ciągłemu doskonaleniu. Niejednolita świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm podwykonawczych sprawiły, że został stworzony System identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców PGE Energia Ciepła. Nagradzani są pracownicy, którzy aktywnie angażują się na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i zgłaszają zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Dzięki tej praktyce odnotowano poprawę bezpieczeństwa, wzrost świadomości znaczenia BHP oraz podkreślenie roli jednostki w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji. 

W ramach doskonalenia BHP w spółce działa Program SOWA. Samodzielność, Obserwacja, Właściwe warunki pracy, Asertywność (SOWA) to program rozpoczęty w 2015 r. „Sowami” są wybrani pracownicy z firm wykonawczych, którzy nie zajmują się zawodowo bezpieczeństwem. Są jednak naturalnymi liderami bezpieczeństwa i zwracają uwagę współpracownikom, którzy pracują w sposób ryzykowny, łamiąc zasady bezpieczeństwa. Wewnętrzni trenerzy regularnie szkolą „Sowy” z zakresu komunikacji, skutecznego egzekwowania działań oraz rozwiązywania konfliktów. 

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w spółkach PGE Energia Ciepła powstały Centra Szkoleniowe „Zero Wypadków”, których celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP wśród pracowników. W tych centrach pracownicy i podwykonawcy mogą odbyć szkolenia teoretyczne oraz pozyskać praktyczne specyficzne umiejętności, ważne dla pracy w zakładach energetycznych. Dzięki dostarczaniu wiedzy w sposób praktyczny wzrasta umiejętność identyfikowania zagrożeń BHP w pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Przykładem budowania kultury bezpieczeństwa poprzez codzienne uświadamianie, że BHP jest priorytetem, są Wiadomości Bezpieczeństwa. Raz w tygodniu pracownicy  PGE Energia Ciepła otrzymują mail z wiadomością na każdy dzień. Są one odczytywane podczas wewnętrznych spotkań. 

grafika_bhp_pge-energia-ciepla-pracuje-bezpiecznie.jpg

Kultura bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła obejmuje, oprócz pracowników spółki, również firmy podwykonawcze, realizujące projekty na rzecz elektrociepłowni. Wyróżniani są pracownicy firm zewnętrznych, którzy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych, są świadomi zagrożeń, reagują na stwierdzone nieprawidłowości, ale również odmawiają wykonania prac, które mogłyby skutkować naruszeniem zasad BHP.  W sumie 126 pracowników firm podwykonawczych zostało wyróżnionych za bezpieczną pracę w roku 2019.