Grzegorz Krystek

Grzegorz Krystek

Prezes Zarządu

Grzegorz Krystek jest menedżerem związanym od początku swojej kariery zawodowej z sektorem energetycznym oraz finansowym. W tym czasie pracował przy największych projektach modernizacji energetyki oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego - zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zdobył szerokie doświadczenie w otoczeniu międzynarodowym pracując w firmach Westinghouse, New York State Electric & GasCorporation, Arthur Andersen, Apache Corp. czy Vertis Environmental Finance. Współpracował z Regulatorami w USA, Europie i Polsce, negocjując warunki deregulacji oraz otwarcia rynku energii i gazu, tworzył jednolity i konkurencyjny rynek gazu i energii elektrycznej w Europie, opracowywał wytyczne i projekty Dyrektyw wprowadzających systemy „kolorowych” certyfikatów oraz mechanizmy współpracy między urzędami regulacyjnymi w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER).

W ostatnich latach nadzorował największy w kraju proces transformacji energetycznej od energii opartej na węglu do czystej ekologicznie energii opartej na energii odnawialnej (wiatrowej i słonecznej), wodorze i energetyce jądrowej. Nadzorował projekty akwizycyjne, restrukturyzację Grupy oraz rozwój projektów nisko- i zeroemisyjnych. W notowanej na giełdzie, największej w kraju firmie branży elektroinstalacyjnej sprawował nadzór właścicielski w procesie restrukturyzacji spółki.

W latach 2010-2016 zasiadał we władzach największego przedsiębiorstwa sektora energetycznego w Polsce. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu był odpowiedzialny za operacyjną działalność Grupy w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej. energetyki odnawialnej, hurtową i detaliczną działalność handlową w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem na rynkach krajowych i zagranicznych, zakup paliw i surowców produkcyjnych, przygotowanie i wdrażanie procesów i systemów informatycznych wspomagających operacyjną działalność spółki oraz linii biznesowych Grupy Kapitałowej, planowanie, prognozowanie i analizy ekonomiczne oraz za techniczne i operacyjne wsparcie projektu budowy Pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERO).  Zasiadał we władzach Towarowej Giełdy Energii. Wcześniej rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Zarządzał obszarami energetyki oraz strategii i rozwoju w firmie Elektrim, był odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej.

Jego hobby to taniec, nurkowanie, żeglarstwo, jazda na nartach i rowerze.