Radosław Woszczyk

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, finansów, kontrolingu, procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych oraz planowania strategicznego i operacyjnego. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach produkcyjnych, energetycznych oraz teleinformatycznych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej odpowiadał za tworzenie i wdrażanie strategii, optymalizację procesów zarządzania, przygotowywał plany finansowe oraz programy restrukturyzacyjne.

Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacji sektora energetycznego, w tym utworzenia operatora systemu przesyłowego, utworzenia PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz wprowadzenia spółki na GPW, jak i konsolidacji podmiotów z GK PGE.  W 2017 r. brał udział w projekcie M&A, mającym na celu zakup aktywów EDF w Polsce przez PGE S.A. Od listopada 2002 r. związany z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (poprzednio PSE S.A.). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.