PGE Toruń S.A.

ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń 56 65 94 666 56 65 94 202 www.pgetorun.pl

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław 71 32 38 111 71 32 93 521 kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
Wrocław: 71 32 38 154, 71 32 38 333 Siechnice: 71 32 37 222 bok@kogeneracja.com.pl

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra 68 42 90 444 68 32 71 060 kancelaria@ec.zgora.pl www.ec.zgora.pl

PGE Paliwa Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 1 31-587 Kraków – 28, skr. poczt. 43 12 64 66 740 12 64 66 720 biuro.pgepaliwa@gkpge.pl www.pgepaliwa.pl

PGE Ekoserwis Sp. z o.o.

Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław 48 71 32 38 817 48 71 32 38 978
Biuro zarządu:
ul. Podmiejska 119a, 44-207 Rybnik 48 32 42 94 700 48 32 42 94 800 konta.pgeekoserwis@gkpge.pl www.pgeekoserwis.pl
PGE Ekoserwis Sp. z o.o.
zakłady produkcyjne, sprzedaż:
Rybnik, ul. Podmiejska 119a 32 42 94 832, 512 480 379
Kamień k. Długołęki, Mirków, ul. Diamentowa 55 71 31 53 208, 601 880 893
Częstochowa, ul. Odlewników 25a 34 37 23 698, 691 200 082
UTEX SERWIS Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 119 A, 44-207 Rybnik 32 429 47 44, 32 429 47 00

ZOWER Sp. z o.o.

ul. Furgoła 169, 44 – 230 Czerwionka-Leszczyny 32 433 07 22, 32 433 07 23 32 433 07 24 zower@zower.pl http://zower.pl/

TOREC Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń 56 65 94 551 56 64 85 848 torec@torec.pl http://www.torec.pl/
pgeenergiaciepla_site