Spółki zależne

PGE Toruń S.A.

ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Biuro Obsługi Klienta Wrocław

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra

PGE Paliwa Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 1 31-587 Kraków – 28, skr. poczt. 43