PGE Toruń S.A.

ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń 56 65 94 666 56 65 94 202 www.pgetorun.pl

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław 71 32 38 111 71 32 93 521 kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl

Biuro Obsługi Klienta
Wrocław: 71 32 38 333 bok@kogeneracja.com.pl

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra 68 42 90 444 68 32 71 060 kancelaria@ec.zgora.pl www.ec.zgora.pl

PGE Paliwa Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 1 31-587 Kraków – 28, skr. poczt. 43 12 64 66 740 12 64 66 720 biuro.pgepaliwa@gkpge.pl www.pgepaliwa.pl

ZOWER Sp. z o.o.

ul. Furgoła 169, 44 – 230 Czerwionka-Leszczyny 32 433 07 22, 32 433 07 23 32 433 07 24 zower@zower.pl http://zower.pl/

TOREC Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń 56 65 94 551 56 64 85 848 torec@torec.pl http://www.torec.pl/
pgeenergiaciepla_site