Struktura paliw

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), przekazujemy w załączeniu informację o strukturze paliw i innych nośnikach energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Energia Ciepła S.A.* w 2016 roku oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko naturalne w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów.

*dotyczy spółek PGE Energia Ciepła, PGE Toruń, KOGENERACJA, EC Zielona Góra