Struktura paliw

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Poz.819) w załączeniu przekazujemy informację o strukturze paliw i innych nośnikach energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Energia Ciepła S.A. w 2023 roku oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko naturalne w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów.

 

Dokumenty do pobrania