Oddział Elektrociepłownia w Lublinie

 

 

Miasto
Lublin Wrotków

Rok uruchomienia
1976

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest największym wytwórcą energii elektrycznej i ciepła na Lubelszczyźnie. Podstawową jednostką jest blok gazowo-parowy (BGP), jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce. BGP wytwarza energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu.

ECL zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego Lublina, w tym około 90% ciepła wytwarzane jest w kogeneracji. Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków gwarantuje również  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla Lublina - moc elektryczna w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie miasta.

Dyrektorem oddziału jest Andrzej Jedut.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków za 2023 r. :

 • Moc elektryczna zainstalowana – 246,5 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 592 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,865 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,842 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 2,80 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 2,69 PJ
 • Bloki energetyczne: Blok gazowo-parowy, producent  ANSALDO / LURGI (2002) (231 MWe, 185 MWt)

 

Kotły szczytowe:

 • Kotły wodne WP -70 nr 1 i 2, producent  RAFAKO Racibórz (1976)  (81 MWt)
 • Kotły wodne WP-120 nr 3 i 4, producent  RAFAKO Racibórz (1979 i 1985)  (140 MWt)
 • Sprawność energetyczna BGP brutto - 80,36%, Sprawność kotłowni - 83,7%
   

 

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków
20 - 484 Lublin
ul. Inżynierska 4

+48 81 744 40 21;
+48 81 470 61 00 (sekretariat)

+48 81 441 70 13