Zarząd

Rada Nadzorcza

Bartosz Fedurek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Stacherczak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Zawartko - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Komosa - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Karbowiak - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kowalik - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Wojciechowicz - Członek Rady Nadzorczej

pgeenergiaciepla_site