Władze

Zarząd
 

Maciej Jankiewicz
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe „Projekty deweloperskie i inwestycyjne”. W 2019 ukończył studia Doctor of Business Administration. 

Życiorys

 

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Michałek posiada ponad 24 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. 

Życiorys

 

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Pan Adam Lewandowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Karbowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Szczukiewicz – Członek Rady Nadzorczej 
Pani Katarzyna Polak – Członek Rady Nadzorczej
Pani Magdalena Derlatka-Miodowska – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Przednowek – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
Pan Marek Targoński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Nadrowski – Członek Rady Nadzorczej