Władze

 

Zarząd

 

Grzegorz Krystek
Prezes Zarządu

Grzegorz Krystek jest menedżerem związanym od początku swojej kariery zawodowej z sektorem energetycznym oraz finansowym. W tym czasie pracował przy największych projektach modernizacji energetyki oraz prywatyzacji i restrukturyzacji sektora energetycznego - zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Życiorys

Katarzyna Suwała
Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Suwała posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami oraz różnymi obszarami działalności firmy, w szczególności w obszarze korporacyjnym i finansowym, zarówno w podmiotach gospodarczych, jak i w sektorze publicznym. Uczestniczyła w pracach zespołów decyzyjnych przy kluczowych projektach. Posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami społecznymi.

Życiorys

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Michałek posiada ponad 24 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Od 15 kwietnia 2024 r. został powołany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Życiorys

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

1) Agnieszka Szczukiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2) Tomasz Karbowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3) Jacek Barylski – Członek Rady Nadzorczej

4) Krzysztof Kowalik – Członek Rady Nadzorczej

5) Marek Targoński – Członek Rady Nadzorczej

6) Krzysztof Nadrowski – Członek Rady Nadzorczej