Władze

Zarząd
 

Maciej Jankiewicz
Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe „Projekty deweloperskie i inwestycyjne”. W 2019 ukończył studia Doctor of Business Administration. 

Życiorys

 

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Michałek posiada ponad 24 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. 

Życiorys

 

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Adam Lewandowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Karbowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Szczukiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Polak – Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Derlatka – Miodowska – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Przednowek – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Nadrowski – Członek Rady Nadzorczej
Marek Targoński – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Barylski – Członek Rady Nadzorczej