Oddział Wybrzeże

 

Miasto
Gdańsk

Rok uruchomienia
1970

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni - PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku - są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu, zaspokajając ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. W 2020 r. do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni podłączono budynki o łącznej mocy przyłączeniowej 57 MWt.  

Oddział Wybrzeże dba o zachowanie równowagi między działalnością biznesową, inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Jest mecenasem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, organizatorem ważnych lokalnie inicjatyw, takich jak „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”. Od ponad 10 lat Oddział wspiera odnowę gatunku sokołów wędrownych w Polsce, utrzymując gniazdo tych chronionych ptaków na kominie EC w Gdyni. Od 2016 r. życie sokołów można obserwować on-line na peregrinus.pl/pl/gdynia-pge-podglad.

Oddział Wybrzeże jest zarejestrowany w unijnym systemie certyfikacji środowiskowej EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme). Oznacza to pełną transparentność w obszarze oddziaływania na środowisko, która ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Dążąc do sprostania długookresowym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju miast oraz mając na celu wspólną realizację celów środowiskowych i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, Oddział Wybrzeże zawarł z Miastami Gdańsk i Gdynia oraz Gminą Kosakowo Porozumienia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a realizowane Porozumienia dowodzi jak istotny jest w działalności Spółki aspekt lokalny i społeczny.

Dyrektorem Oddziału Wybrzeże w Gdańsku jest Elżbieta Kowalewska.

 

Elektrociepłownia w Gdańsku - dane za 2021:

 • Moc zainstalowana elektryczna: 221 MWe
 • Moc zainstalowana cieplna: 822 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto):  941 GWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto):  731 GWh
 • Produkcja ciepła (brutto): 9 025 TJ
 • Produkcja ciepła (netto): 8 870 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 93,76%
 • Emisja CO- 1 335 356 Mg

 

 

Elektrociepłownia w Gdyni - dane za 2021:

 • Moc zainstalowana elektryczna: 110  MWe
 • Moc zainstalowana cieplna: 462 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto):  472 GWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto):  383 GWh
 • Produkcja ciepła (brutto): 4 165 TJ
 • Produkcja ciepła (netto): 4 098 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 93,31%
 • Emisja CO- 668 712 Mg

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże
ul. Swojska 9
80 - 867 Gdańsk

+48 58 347 42 01

wybrzeze.pgeec@gkpge.pl

 

Elektrociepłownia w Gdańsku

ul. Wiślna 6
80-867 Gdańsk

58 347 401

 

Elektrociepłownia w Gdyni

ul. Pucka 118
81-154 Gdynia

58 623 95 01