Oddział Wybrzeże

 

Miasto
Gdańsk

Rok uruchomienia
1970

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni - PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku - są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu, zaspokajając ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi. 

Oddział Wybrzeże dba o zachowanie równowagi między działalnością biznesową, inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Jest mecenasem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, organizatorem ważnych lokalnie inicjatyw, takich jak „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”. Od ponad 10 lat Oddział wspiera odnowę gatunku sokołów wędrownych w Polsce, utrzymując gniazdo tych chronionych ptaków na kominie EC w Gdyni. Od 2016 r. życie sokołów można obserwować on-line na peregrinus.pl/pl/gdynia-pge-podglad.

Oddział Wybrzeże jest zarejestrowany w unijnym systemie certyfikacji środowiskowej EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme). Oznacza to pełną transparentność w obszarze oddziaływania na środowisko, która ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Dążąc do sprostania długookresowym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju miast oraz mając na celu wspólną realizację celów środowiskowych i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, Oddział Wybrzeże zawarł z Miastami Gdańsk i Gdynia oraz Gminą Kosakowo Porozumienia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a realizowane Porozumienia dowodzi jak istotny jest w działalności Spółki aspekt lokalny i społeczny.

Dyrektorem Oddziału Wybrzeże w Gdańsku jest Ewa Barszcz.

 

Elektrociepłownia w Gdańsku - dane za 2022:


•    Moc zainstalowana elektryczna: 221 MWe
•    Moc zainstalowana cieplna: 822 MWt
•    Produkcja energii elektrycznej (brutto):  862 GWh
•    Produkcja energii elektrycznej (netto):  697 GWh
•    Produkcja ciepła (brutto): 8 523 TJ
•    Produkcja ciepła (netto): 8 386 TJ

Technologia odsiarczania i emisja CO2
•    Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 93,24%
•    Emisja CO2 – 1 246 791 Mg


Elektrociepłownia w Gdyni - dane za 2022:
•    Moc zainstalowana elektryczna: 110  MWe
•    Moc zainstalowana cieplna: 415 MWt
•    Produkcja energii elektrycznej (brutto):  476 GWh
•    Produkcja energii elektrycznej (netto):  391 GWh
•    Produkcja ciepła (brutto): 3 892 TJ
•    Produkcja ciepła (netto):  3 846 TJ 

Technologia odsiarczania i emisja CO2
•    Odsiarczanie metodą mokrą sprawność 92,52%
•    Emisja CO2 – 655 175 Mg
 

 

 

 

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże
ul. Swojska 9
80 - 867 Gdańsk

+48 58 347 42 01

pge.ecwybrzeze@gkpge.pl

 

Elektrociepłownia w Gdańsku

ul. Wiślna 6
80-867 Gdańsk

+48 58 347 45 01

 

Elektrociepłownia w Gdyni

ul. Pucka 118
81-154 Gdynia

+48 58 623 95 01