Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

 

 

Miasto
Zielona Góra

Rok uruchomienia
1974

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. jest producentem ciepła i energii elektrycznej oraz dystrybutorem i jedynym dostawcą ciepła do systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze. Spółka jest również właścicielem tego systemu. Udział EC ZG w rynku ciepła w Zielonej Górze wynosi 47%. EC „Zielona Góra” jest firmą dbającą o środowisko naturalne. 100% ilości energii elektrycznej i ponad 90% ciepła wytwarza w bloku gazowo – parowym zasilanym gazem ziemnym ze złóż krajowych. Pozostałą ilość ciepła produkuje w nowoczesnych kotłach gazowo – olejowych, gdzie gaz jest paliwem podstawowym. 

EC ZG promuje ciepło sieciowe i ochronę środowiska, wspiera rozwój sportu, kultury, oświaty. Od kilkunastu lat EC ZG prowadzi program pomocy mieszkańcom Zielonej Góry użytkującym ciepło sieciowe i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Rocznie z programu korzysta ok. 130 rodzin.

Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym jest Radosław Czapski.

 

Dane dla Elektrociepłowni Zielona Góra na koniec 2023 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 198 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 303 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,484 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,451 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 1,496 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 1,446 PJ
  • Sprawność wytwarzania: 64,07 %

Emisja CO2

  • Emisyjność produkcji EE - 0,31 [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2 - 0,6 mln t

 

Kontakt:

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
65 - 120 Zielona Góra
ul. Zjednoczenia 103

68 4290 444

68 3271 060