Informacje dla klientów ciepła

PGE Energia Ciepła jest liderem ciepłownictwa w Grupie PGE i działa na rynkach w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Krakowie, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Siechnicach, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Zgierzu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Rybniku. PGE Energia Ciepła dostarcza ciepło do ogrzewania oraz w postaci ciepłej wody na potrzeby sanitarne, które jest produkowane w nowoczesnym procesie kogeneracji, co zapewnia  efektywność energetyczną przy jednoczesnym spełnieniu norm ekologicznych i zmniejszeniu emisji CO2.

Jednostki wytwórcze oraz sieci dystrybucyjne PGE Energia Ciepła znajdują się w największych polskich miastach, które dynamicznie się rozwijają i które wybierają nasze ciepło sieciowe jako komfortowy i bezpieczny sposób zapewnienia ogrzewania swoim mieszkańcom. Jednocześnie w niektórych lokalizacjach, PGE Energia Ciepła rozwija innowacyjne projekty dostaw chłodu wytwarzanego z ciepła sieciowego.  

PGE Energia Ciepła oferuje ciepło sieciowe uwzględniając lokalne potrzeby i wyzwania takie jaki wsparcie samorządów w ich programach antysmogowych oraz działaniach w ramach  zrównoważonego rozwoju.

Dzięki doświadczeniu i wiodącej pozycji na rynku, PGE Energia Ciepła jest gotowa sprostać wyzwaniom związanym z rosnącym popytem na ciepło sieciowe.

W ramach ogłoszonej w grudniu 2017 r. Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, PGE Energia Ciepła chce być firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, zorientowaną na klienta oraz efektywnie współpracującą z lokalnymi samorządami. PGE Energia Ciepła planuje  zwiększanie swojego potencjału ciepłowniczego poprzez wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych.  Naszą ambicją jest aby do roku 2030 udział paliw niskoemisyjnych w produkcji energii przekroczył 50%.