Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

Miasto
Gorzów Wielkoolski

Rok uruchomienia
1950

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest największym producentem ciepła dla Gorzowa Wielkopolskiego i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie.

Oddział podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując edukację, kulturę i sztukę.

Na początku 2017 r. w elektrociepłowni oddany został do użytkowania nowy blok gazowo-parowy, dzięki czemu znacząco spadła emisja dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

W latach 2014-2017 Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. wraz z Miastem Gorzów zrealizowała Projekt Centrum, którego podstawowym celem była poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez likwidację starych pieców kaflowych w śródmieściu i podłączenie budynków do miejskiego systemu cieplnego zasilanego z elektrociepłowni.

Dyrektorem Oddziału jest Wojciech Dobrak.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim za 2022 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 237 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 366 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,789 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,762 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 1,639 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 1,595 PJ

Bloki energetyczne:

BGP I – blok gazowo-parowy o mocy 70 MWe

BGP II – blok gazowo-parowy o mocy 138 MWe

 • Kotłownie lokalne: 5 kotłowni lokalnych o łącznej mocy 1,838 MWt
 • Sprawność wytwarzania brutto: 70,94%

Wytwarzanie:

 • Paliwo: gaz ziemny zaazotowany ze źródeł lokalnych oraz gaz systemowy, węgiel kamienny, olej opałowy
 • Emisyjność produkcji ciepła: 0,078 Mg/GJ
 • Emisyjność produkcji energii elektrycznej: 0,300 Mg/MWh
 • Emisja roczna CO2: 364 748 Mg

Dystrybucja ciepła:

 • Sieć ciepłownicza: 136,3 km 

Pogotowie ciepłownicze 

993

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim
66 - 400 Gorzów Wlkp.
ul. Energetyków 6

+48 95 733 41 00

+48 95 732 30 12