Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

Miasto
Gorzów Wielkoolski

Rok uruchomienia
1950

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim jest największym producentem ciepła dla Gorzowa Wielkopolskiego i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie.

Oddział podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując edukację, kulturę i sztukę.

Na początku 2017 r. w elektrociepłowni oddany został do użytkowania nowy blok gazowo-parowy, dzięki czemu znacząco spadła emisja dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

W latach 2014-2017 Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. wraz z Miastem Gorzów zrealizowała Projekt Centrum, którego podstawowym celem była poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez likwidację starych pieców kaflowych w śródmieściu i podłączenie budynków do miejskiego systemu cieplnego zasilanego z elektrociepłowni.

Dyrektorem Oddziału jest Wojciech Dobrak.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim za 2023 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 237 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana – 306,7 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto): 840 876,925 MWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto): 812 258,025 MWh
 • Produkcja ciepła (brutto): 1 592 766 GJ
 • Produkcja ciepła (netto): 1 551 924 GJ

Bloki energetyczne:

BGP I – blok gazowo-parowy o mocy 67,32 MW
BGP II – blok gazowo-parowy o mocy 130 MW

 • Kotłownia Szczytowo-Rezerwowa o mocy 64,1 MW 
 • Lokalne źródła ciepła na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (lokalne kotłownie) 1,15 MW
 • Sprawność wytwarzania brutto: 71,08%

Wytwarzanie:

 • Paliwo: gaz ziemny zaazotowany ze źródeł lokalnych oraz gaz systemowy, olej opałowy
 • Emisyjność produkcji ciepła: 0,078 Mg CO2 / GJ brutto
 • Emisyjność produkcji energii elektrycznej: 0,298 Mg CO2 / MWh brutto
 • Emisja roczna CO2: 374 586 Mg
 • Sieć ciepłownicza: 136,3 km

Dystrybucja ciepła:

 • Sieć ciepłownicza: 136,3 km

 

Przerwa w dostawie ciepła w dniu 15.04.2024 r.

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. informuje, że w związku z awarią niskoparametrowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kazimierza Wielkiego 87,  na czas usunięcia awarii - w dniu 15.04.2024 r (poniedziałek). od godziny 8.00 do godziny 16.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do niżej wskazanych lokalizacji:

 1. ul. Kazimierza Wielkiego 79-89
 2. ul. Kuratowskiej 1-13
 3. ul. Kuratowskiej 15-27

Dołożymy wszelkich starań, aby przerwa w dostawie ciepła była jak najkrótsza oraz by Państwo odczuli to  w jak najmniejszym stopniu.

 

Pogotowie ciepłownicze 

993

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim
66 - 400 Gorzów Wlkp.
ul. Energetyków 6

+48 95 733 41 00

+48 95 732 30 12