Ochrona sokołów wędrownych

Sokoły wędrowne w PGE Energia Ciepła

Sokoły wędrowne zagnieździły się jak dotąd na czterech kominach należących do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła – w Gdyni, Lublinie Wrotków i Toruniu, gdzie życie ptaków można obserwować on-line oraz w Gdańsku. 
Spółka już od ponad 10 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które zajmuje się odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce. Przez te lata z gniazd usytuowanych na kominach elektrociepłowni PGE Energia Ciepła wyfrunęło 69 młodych sokołów. Wszystkie ptaki są obrączkowane przez ornitologów ze Stowarzyszenia.

W Toruniu miejsce gniazdowania sokołów na nieczynnym kominie wskazuje mural sokoła, który został wykonany w listopadzie 2021 r. na wysokości gniazda. Zdjęcie muralu sokoła, wykonane przez Karola Wielkanowskiego, pracownika PGE Toruń, znajdzie się w podręczniku języka polskiego dla liceów i techników, który zostanie wydany przez WSiP. Mural sokoła będzie ilustracją do noweli Boccaccia pt. Sokół. Toruński mural nie tylko wskazuje miejsce gniazdowania sokołów, ale jest również podkreśleniem zielonej transformacji, którą przeszła PGE Toruń zmieniając technologię produkcji energii z węglowej na gazową.  
 

Ochrona sokołów wędrownych

Sokół wędrowny to gatunek średniego ptaka drapieżnego, których żyje w Polsce zaledwie kilkadziesiąt par i są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Sokoły wędrowne, które zajmują gniazda na kominach elektrociepłowni w Gdyni, Toruniu i Lublinie można obserwować on-line na www.peregrinus.pl.

 

Czy wiesz, że...

  • Sokół wędrowny to najszybszy ptak na świecie? Poluje on na inne ptaki wyłącznie w locie, spadając na nie jak pocisk z prędkością nawet 360 km/h.
  • Rozmiary sokoła zbliżone są do rozmiarów wrony? Długość ciała samca wynosi ok. 41 cm, rozpiętość skrzydeł – 95 cm. Samice są nieco większe, długość ich ciała wynosi ok. 50 cm, a rozpiętość skrzydeł 115 cm. Samce ważą ok 0,7 kg, a samice ok. 1,3 kg. Samica i samiec nie różnią się ubarwieniem.
  • Sokół wędrowny wcale nie jest „wędrowny”? Dorosłe ptaki przez cały rok przebywają w okolicach swojego rewiru lęgowego. To przeważnie ptaki młode podejmują wędrówki.
  • Sokoły wędrowne w Polsce są objęte ochroną gatunkową ścisłą? W latach 60-tych ubiegłego wieku ptakom tym groziło całkowite wyginięcie z powodu stosowania dużej ilości pestycydów w rolnictwie. Dzięki polskim sokolnikom gatunek ten od lat 90-tych odradza się i dzisiaj w Polsce żyje kilkadziesiąt par tych ptaków.
  • Życie sokołów wędrownych, które mają swoje gniazda na kominach elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, można obserwować on-line?

 

Obrączkowanie sokołów wędrownych

Każdej wiosny, gdy wyklują się młode sokoły, odbywa się ich obrączkowanie.

Potomstwo dorosłych sokołów - TORKI I TORKA, gniazdujących na nieczynnym kominie PGE Toruń, zostało zaobrączkowane 18 maja br. przez przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Przy okazji wysprzątano gniazdo. W Gdyni 11 maja zaobrączkowano trzy młode sokoły - dwie samice i jednego samca. Obrączkowanie w Lublinie Wrotków odbyło się 15 maja - tu obrączki dostały dwie samiczki i jeden samiec.

 

Obserwuj na bieżąco życie sokołów wędrownych:

 

GDYNIA

Zobacz jak na kominie w Gdyni mieszka Bosman z nową partnerką - Koksinką - pochodzącą z Redy z komina ciepłowni "Koksik". Gdy pojawią się młode sokoły, zostaną zaobrączkowane. Dzięki obrączkom wiemy, gdzie żyją sokoły z poprzednich lęgów. Młode Bosmana i poprzedniej partnerki - Bryzy żyją w Redzie, Wejherowie, Łodzi oraz w elektrowni Grupy PGE w Bełchatowie. Zapraszamy do obserwacji życia sokołów wędrownych.


TORUŃ

W Toruniu, na nieczynnym kominie PGE Toruń, gniazdo zasiedlają Torek i Torka. Ich potomstwo z 2023 r. zostało zaobrączkowane 18 maja br. przez przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Były to 4 samiczki. W lęgu z 2024 r. są już dwa jajka.

Ciekawostką jest, że jeden z młodych toruńskich sokołów otrzymał niewielki nadajnik (ważący 12 g) ufundowany przez jednego z fanów toruńskich sokołów wędrownych. Dzięki nadajnikowi, możliwe będzie obserwowanie lotów i miejsc bytowania młodego sokoła. Ma to znacznie w dalszej ochronie w Polsce gatunku sokoła wędrownego.


LUBLIN

W Lublinie Wrotków mieszkają Wrotka i Czart. Ich potomstwo otrzymało imiona: Lubek, Kalina i Lubela. Obrączkowanie odbyło się 15 maja 2023 r. W roku 2024 para ma już 2 nowe jajka.