Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

 

 

Miasto
Rzeszów

Rok uruchomienia
1980

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym ponad połowę potrzeb grzewczych miasta Rzeszowa.

Elektrociepłownia w Rzeszowie stosuje technologie przyjazne środowisku, promuje ciepło sieciowe i wzrost świadomości proekologicznej m.in. w aspekcie gospodarowania odpadami komunalnymi. Od wielu lat konsekwentnie realizowane są programy, które ograniczają oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko naturalne. Ponadto, oddział wspiera lokalne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Instalacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Oprócz zwiedzania, prowadzone są warsztaty edukacyjne przez pracowników Oddziału. Poruszane zagadnienia oraz sposób prowadzenia warsztatów spotkały się z uznaniem i zyskały wysokie oceny wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli lokalnych szkół. Na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zlokalizowana jest również Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), w której są termicznie przekształcane odpady komunalne, w większości pochodzące z miasta i okolicznych gmin.

Dyrektorem Oddziału jest Tadeusz Kępski.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie za 2023 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana – 141 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana – 528 MWt  
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) – 0,669  TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) –  0,704 TWh
 • Produkcja ciepła (netto) – 1,848 PJ
 • Produkcja ciepła (brutto) – 1,997 PJ 
   

Bloki energetyczne podstawowe:

 • Blok gazowo-parowy BGP
 • Blok gazowo-silnikowy BGS (4 silniki Rolls-Royce)
 • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)

Kotły wodne szczytowe:

 • 4 x WR - 25
 • 2 x WP – 120

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
35 - 959 Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8

+48 17 87 56 750

+48 17 85 23 200