Przygotuj się do zimy

...i włącz ogrzewanie

Chłodne wieczory i poranki to czas, kiedy mieszkańcy zaczynają myśleć o ciepłych grzejnikach. PGE Energia Ciepła jest gotowa 365 dni w roku dostarczyć ciepło. Proces uruchomienia ogrzewania odbywa się na wniosek właściciela lub administratora budynku.

Skontaktuj się z administratorem budynku, by zlecił włączenie ogrzewania w Twoim domu. 

Na czas uruchomienia ogrzewania ustaw termozawór kaloryfera na maksimum – pozwoli to prawidłowo przygotować instalację wewnętrzną budynku do odbioru ciepła i zapobiegnie zapowietrzeniu grzejników.

Uruchomienie ogrzewania nie oznacza gorących grzejników, gdy tego nie potrzebujemy. Grzejniki będą gorące tylko w najchłodniejsze okresy doby, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustalonego poziomu, ponieważ:

  • na zmianę temperatury zewnętrznej reaguje automatyka pogodowa (tzw. pogodynka) zainstalowana w węźle cieplnym.  Automatyka pogodowa czyli urządzenia, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany.
  • klient (administrator budynku) wyznacza graniczną temperaturę, przy której uruchamia się ogrzewanie.