Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

 

 

Miasto
Wrocław

Rok uruchomienia
1901

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. to znaczący producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Zawidawie i EC Czechnica w Siechnicach. Dwie pierwsze elektrociepłownie zasilają sieć ciepłowniczą we Wrocławiu. EC Czechnica dostarcza ciepło w gminie Siechnice oraz w południowo-zachodniej części Wrocławia. Spółka pokrywa ok. 60 proc. całkowitego zapotrzebowania na ciepło w stolicy Dolnego Śląska.

Od 2000 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KOGENERACJA ciepło myśli o swoich klientach, zwracając szczególną uwagę na działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki i zrównoważonego rozwoju. Angażuje się w życie mieszkańców, niesie pomoc osobom niezamożnym i wykluczonym w ramach programu „Dzielimy się Ciepłem”, prowadzi działalność edukacyjną w zakresie rozbudzania postaw proekologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Powołana przez nią Fundacja PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki wspiera utalentowanych studentów z ubogich środowisk.

W Siechnicach, w miejsce obecnej elektrociepłowni węglowej, KOGENERACJA buduje nowoczesną proekologiczną jednostkę gazową. Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie eksploatowane instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest w 2023 r.

Prezesem KOGENERACJI jest Dominik Wadecki.

 

Dane dla KOGENERACJI S.A. (razem EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie) na koniec 2022 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 418 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 1080 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,311 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,070 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 10,071 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 9,817 PJ
  • Sprawność wytwarzania brutto - 81,90%

Technologia odsiarczania i emisja CO2

  • Sprawność odsiarczania powyżej 94%
  • Emisyjność produkcji EE - 0,387 Mg/MWh [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2 (t) - 1 583 533 Mg

 

 

Kontakt:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
50-220 Wrocław
ul. Łowiecka 24

71 32-38-111

kogeneracja@kogeneracja.com.pl