Profil działalności

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło w największych polskich miastach - Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, a także w Toruniu,  Zielonej Górze i Siechnicach – w których posiada także sieci ciepłownicze.

PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie zlokalizowane jest Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju.

PGE Energia Ciepła jest liderem linii biznesowej Ciepłownictwo, powstałej w ramach Strategii Grupy Kapitałowej PGE.

Rolą PGE Energia Ciepła w tym projekcie jest stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce. Celem tych działań jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w polskich miastach oraz wzrostu poziomu dobrobytu społecznego.

Działalność PGE Energia Ciepła oraz jej spółek zależnych łączy cele biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ambicją spółek jest bycie dla wszystkich interesariuszy partnerem godnym zaufania, osiągającym doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i etyki pracy; pracodawcą zapewniającym przyjazne środowisko pracy, a także przedsiębiorstwami dbającymi o atrakcyjność regionów, w których działają, w naturalny sposób przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju.

PGE Energia Ciepła i jej spółki zależne w liczbach (dane za 2017 r.):

moc cieplna:4 GW
sprzedaż ciepła:33 PJ
nowe przyłączenia na rynkach ciepła:183 MWt
długość sieci ciepłowniczych:383 km
liczba użytkowników ciepła sieciowego:ok. 1,3 mln
liczba projektów efektywności energetycznej zrealizowanych z klientami:93
oszczędność energii naszych klientów uzyskana dzięki tym projektom:1 mln  GJ

Struktura PGE Energia Ciepła 

PGE Energia Ciepła prowadzi swoją działalność poprzez oddziały, spółki i podmioty zależne i pośrednio zależne.

 

Oddziały PGE Energia Ciepła:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Warszawie – Centrala firmy

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie – Elektrociepłownia w Krakowie

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie – Centrum Usług Wspólnych

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku – Elektrownia w Rybniku

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku – Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni

 

Spółki zależne PGE Energia Ciepła:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – Elektrociepłownie we Wrocławiu i w Siechnicach oraz sieć ciepłownicza w Gminie Siechnice

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. – Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza w Zielonej Górze

PGE Toruń S.A. – Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza w Toruniu

PGE Paliwa Sp. z o.o. – spółka usługowa (zakupy, dostawy i sprzedaż paliw)

PGE Ekoserwis Sp. z o.o. – spółka usługowa (usługi zagospodarowania ubocznych produktów spalania, świadczenia kompleksowych usług w obszarach nawęglania, odpopielania, zarządzania składowiskami  na rzecz elektrociepłowni
i elektrowni)

Torec, Utex-Serwis, Pollytag – spółki usługowe

Struktura PGE EC

Strategia Ciepłownictwa PGE

W ramach ogłoszonej w grudniu 2017 r. Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE, PGE Energia Ciepła będzie umacniać pozycję kluczowego dostawcy ciepła oraz prowadzić działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach.

PGE Energia Ciepła jest firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, zorientowaną na klienta oraz dobrym, lokalnym partnerem współpracującym z samorządami. Oferowane przez firmę ciepło sieciowe przyczynia się do poprawy jakości powietrza w polskich miastach poprzez zmniejszanie smogu oraz eliminuje ryzyko zatruć tlenkiem węgla (czadem).

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych.  Ambicją PGE Energia Ciepła jest, aby do roku 2030 udział paliw niskoemisyjnych w produkcji energii przekroczył 50 proc.