Profil działalności

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt, mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie.

 

mapka_dzialalnosc_pge_ec-01.jpg

PGE Energia Ciepła i jej spółki zależne w liczbach 

moc elektryczna zainstalowana:2,61 GWe
moc cieplna zainstalowana:6,96 GWt
produkcja energii elektrycznej:9,79 TWh
długość sieci ciepłowniczych:677 km
liczba użytkowników ciepła sieciowego:ok. 2 mln
produkcja ciepła:52,9 PJ

 

PGE Energia Ciepła jest liderem Segmentu Ciepłownictwo, wydzielonej w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE.

Rolą PGE Energia Ciepła w tym projekcie jest stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa poprzez wykorzystywanie potencjału wzrostu rynku ciepła sieciowego w Polsce. Celem tych działań jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w polskich miastach oraz wzrostu poziomu dobrobytu społecznego.

 

pge_schemat-aktywa_16_09_calibri-skonwertowany.jpg

Struktura PGE Energia Ciepła 

PGE Energia Ciepła prowadzi swoją działalność poprzez oddziały, spółki i podmioty zależne i pośrednio zależne.

 

Oddziały PGE Energia Ciepła:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie - Elektrociepłownia w Krakowie

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku - Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim - Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy - Elektrociepłownia

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie - Elektrociepłownia

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków - Elektrociepłownia

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach - Elektrociepłownia 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu – Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza

PGE Energia Ciepła S.A Oddział w Szczecinie - Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza

 

Spółki zależne PGE Energia Ciepła:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – Elektrociepłownie we Wrocławiu i w Siechnicach oraz sieć ciepłownicza w Gminie Siechnice

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. – Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza w Zielonej Górze

PGE Toruń S.A. – Elektrociepłownia i sieć ciepłownicza w Toruniu

PGE Paliwa Sp. z o.o. – spółka usługowa (zakupy, dostawy i sprzedaż paliw)

Torec Sp. z o.o.  – spółka usługowa

 

Strategia Ciepłownictwa PGE

W ramach Strategii Grupy Kapitałowej PGE w Segmencie Ciepłownictwo, PGE Energia Ciepła umacnia pozycję kluczowego dostawcy ciepła oraz prowadzi działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach. Jako największa firma na rynku ciepła w Polsce, PGE Energia Ciepła wyznacza kierunki zmian dla tego obszaru. Spółka inwestuje w nowe instalacje, a także modernizuje istniejące, zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych. Ambicją PGE Energia Ciepła jest, aby do roku 2030 udział źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych w produkcji energii przekroczył 70 proc.