PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59, Budynek Skylight, XII p., 00-120 Warszawa

22 55 65 300/01

sekretariat.pgeec@gkpge.pl

Kontakt dla Klientów energii elektrycznej

Centrum Obsługi Klienta

12 620 98 98

Centrum Usług Wspólnych PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

Jeżeli otrzymałeś informację o zmianie numeru rachunku bankowego do wpłat, możesz ją zweryfikować na dwa sposoby:

1) dzwoniąc na numer telefonu 12 620 9376

2) pisząc na adres mailowy rozliczenia.finansowe.centrala.pgeec@gkpge.pl

pgeenergiaciepla_site