Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu

 

 

Miasto
Zgierz

Rok uruchomienia
1999

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu prowadzi działalność na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej. Elektrociepłownia w Zgierzu jest podstawowym wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej dla miasta Zgierza.

Elektrociepłownia produkuje ciepło oraz energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (skojarzeniu).

Elektrociepłownia Zgierz wywodzi się ze struktur Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” .

Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu powstał w 2010 roku w procesie konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.

Majątek wytwórczy Oddziału Elektrociepłownia w Zgierzu stanowią:
•             Trzy silniki spalinowe typu JMS 624 Jenbacher o mocy cieplnej zainstalowanej każdego silnika 5,119 MWt, wykorzystujące w procesie spalania gaz ziemny.
•             trzy generatory o mocy elektrycznej znamionowej każdego generatora 4,720 MWe.
•             Kocioł wodny rezerwowo-szczytowy typu RWWs 7000 FAKO o mocy cieplnej zainstalowanej 7,000 MW, wykorzystujący w procesie spalania gaz ziemny.
•             Kocioł wodny rezerwowo-szczytowy typu UT-M64 LOOS o mocy cieplnej zainstalowanej   18,000 MW, wykorzystujący w procesie spalania gaz ziemny lub olej lekki.
•             Kocioł parowy rezerwowo-szczytowy typu SHPD 35000 Viessmann o mocy cieplnej zainstalowanej 23,460 MW, wykorzystujący w procesie spalania gaz ziemny lub olej lekki.
•             instalacja OZE w postaci kolektorów słonecznych typu KS2600F TLP ACRm o mocy zainstalowanej 0,099 MW, pracując na potrzeby własne.

 

Krzysztof Fuzowski – dyrektor Oddziału.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu z 2023 r.:

Moc elektryczna zainstalowana 14,16 MW – 2023 r.
Moc cieplna zainstalowana 63,82 MW – 2023 r.
Produkcja energii elektrycznej (brutto) 2023 r. – 69,00 TWh
Sprzedaż energii elektrycznej 2023 r. – 61,11 TWh
Produkcja ciepła (brutto) 2023 r. – 479,46 TJ
Sprzedaż ciepła 2023 r. – 374,90 TJ

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wg. „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii” wyniósł 2,21 natomiast planowana na 2023 r. wartość to 1,86. 

W 2024 r. wg planu to 0,73. Zmniejszenie wartości w 2023 i 2024 r. jest spowodowane wymianą źródeł wytwórczych.

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu
95 - 100 Zgierz
ul. Energetyków 9

+48 501 505 593

 +48 42 243 50 01 (sekretariat)

sekretariat.ecz@gkpge.pl