Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu

 

 

Miasto
Zgierz

Rok uruchomienia
1999

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu prowadzi działalność na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej. Elektrociepłownia w Zgierzu jest podstawowym wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej dla miasta Zgierza.

Elektrociepłownia produkuje ciepło oraz energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (skojarzeniu).

Elektrociepłownia Zgierz wywodzi się ze struktur Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” .

Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu powstał w 2010 roku w procesie konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.

Majątek wytwórczy Oddziału Elektrociepłownia w Zgierzu stanowi fluidalno-pyłowy kocioł energetyczny o mocy 69 MWt opalany węglem brunatnym, produkujący parę technologiczną o ciśnieniu 9 MPa i temperaturze 510°C oraz dwa turbozespoły parowe o mocy 22,4 MWe i 16,7 MWe. Uzupełnienie stanowią dwa kotły energetyczne, rezerwowo-szczytowe, dwupaliwowe, opalane gazem ziemnym i olejem lekkim.  

Krzysztof Fuzowski – dyrektor Oddziału.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu z 2022 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 44,9  MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 111,1 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 97,81 TWh
  • Sprzedaż energii elektrycznej 85,09 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 507,64 TJ
  • Sprzedaż ciepła - 395,06 TJ
  • Kotły szczytowe - 1 x 18MWt,  1 x 24 MWt

 

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu
95 - 100 Zgierz
ul. Energetyków 9

+48 501 505 593

 +48 42 243 50 01 (sekretariat)

sekretariat.ecz@gkpge.pl