ITPOE w Rzeszowie

 

 

Miasto
Rzeszów

Rok uruchomienia
2018

Typ obiektu
Spółki usługowe

 

Opis:

ITPOE  (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic.

Instalacja działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, należącej do PGE Energia Ciepła S.A., jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie, a nowoczesna technologia wykorzystana przy budowie urządzeń doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter miasta. ITPOE jest również jedyną instalacją termicznie przetwarzającą odpady komunalne w województwie podkarpackim.

Od lat zadaniem elektrociepłowni jest zapewnianie nieprzerwanych i bezpiecznych dostaw ciepła i energii elektrycznej dla Rzeszowa i okolic, produkowanych wcześniej jedynie w oparciu o gaz i węgiel. Obecnie, dzięki ITPOE, ciepło i energia są produkowane również w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, czyli z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki.

 

Folder informacyjny zawiera szczegółowe informacje odnośnie Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

 

 

Dokumenty do pobrania w ramach uruchomionego przez PGE Energia Ciepła S.A. postępowania w charakterze konkursu ofert o nazwie „Dostawa do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie odpadów o kodzie 20 03 01 oraz odpadów o kodzie 19 12 12” na rok 2023.

 

Kontakt:

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii
ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów