Warsztaty dla wykonawców 2023

 

Za nami piąta edycja Warsztatów dla wykonawców z PGE Energia Ciepła.

 

Po raz piąty wykonawcy i podwykonawcy, przedstawiciele firm z branży budowlanej, zapoznali się z warunkami, wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła. Warsztaty dla wykonawców organizowane są w formule hybrydowej, dzięki czemu poza spotkaniem na stadionie PGE Narodowym, można wygodnie wziąć udział w spotkaniu online. 16 maja w Warsztatach wzięło udział ponad 400 osób.

 

PGE Energia Ciepła rocznie prowadzi ok. 1500 postępowań przetargowych. W fazie realizacji jest obecnie aż 12 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych, m.in. w Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu i w Siechnicach. W fazie przygotowania do realizacji jest 15 kolejnych projektów kogeneracyjnych oraz ciepłowniczych, wykorzystujących paliwa gazowe, m.in. w Gdyni, Gdańsku, Krakowie oraz Rzeszowie.

 

 

Nagrania z Warsztatów dla wykonawców:

Część 1:

 

Część 2:

 

Część 3:

 

Część 4: