Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

 

 

Miasto
Bydgoszcz

Rok uruchomienia
1929

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy jest głównym producentem ciepła i energii elektrycznej w Bydgoszczy.

W skład Oddziału Elektrociepłowni w Bydgoszczy wchodzą dwie jednostki produkcyjne:

Elektrociepłownia Bydgoszcz I – zaopatrująca obecnie w ciepło zachodnią i centralną część Bydgoszczy,

Elektrociepłownia Bydgoszcz II – stanowiąca podstawowe źródło zasilania miasta w ciepło.

Dyrektorem Oddziału jest Sebastian Wasilewski.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy za 2023 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 177 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 515 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 0,483 TWh
 • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 0,387 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 4,080 PJ
 • Produkcja ciepła (netto) - 3,974 PJ

Dla Elektrociepłowni Bydgoszcz I:

 • Kotły rezerwowo-szczytowe: 4 kotły wodne, gazowe
 • Sprawność wytwarzania brutto: 85,6%

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Emisyjność produkcji: 0,329 MgCO2/MWh
 • Emisja roczna CO2:  20 471 Mg

Dla Elektrociepłowni Bydgoszcz II:

 • Bloki energetyczne: układ kolektorowy (4 kotły OP-230, turbozespoły: TG2-1K35, TG3-13UP55, TG4-13P32, TG5-13UP55)
 • Sprawność wytwarzania brutto: 78,7%

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie: metoda półsucha dla kotłów OP-230 nr 3 i 4, skuteczność 95%
 • Emisyjność produkcji: 0,427 MgCO2/MWh
 • Emisja roczna CO2: 663 718 Mg

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
85 - 950 Bydgoszcz
ul. Energetyczna 1

+48 52 372 81 00