Oddział nr 1 w Krakowie

 

 

Miasto
Kraków

Rok uruchomienia
1970

Typ obiektu
Elektrociepłownia

 

Opis:

Elektrociepłownia w Krakowie, PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie, jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Wytwarza ponad 70% ciepła sieciowego, dostarczanego mieszkańcom Krakowa.

Oddział aktywnie podejmuje i realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest sygnatariuszem umowy z Miastem Kraków. W ramach umowy realizowane są wspólne projekty, które mają na celu wspieranie Miasta i Gminy Kraków w działaniach w zakresie: bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.

Oddział nr 1 współpracuje z Miastem oraz dystrybutorem ciepła także w zakresie opracowywania prognoz i rozwoju rynku ciepła sieciowego. Współpraca ta umożliwia odpowiednie zaplanowanie oraz realizację inwestycji i remontów na terenie elektrociepłowni.

Pracownicy Oddziału nr 1 współtworzą  lokalne programy takie jak: „Ciepła woda bez piecyka” czy „Ciepło przez cały rok”; edukują mieszkańców, urzędników i przedsiębiorców. Opracowują audyty energetyczne i umożliwiają przedsiębiorcom pozyskanie białych certyfikatów.

W ramach projektu PGE Energia Ciepła „Energetyczna Kariera”, Oddział nr 1 współpracuje z Zespołem Szkół Energetycznych w Krakowie .

PGE Energia Ciepła podejmuje również szereg innych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując kulturę i sport młodzieżowy. Krakowska elektrociepłownia była wielokrotnie nagradzana tytułem Mecenasa Kultury i Filantropa Miasta Krakowa.

Dyrektorem Oddziału nr 1 w Krakowie jest Radosław Ilczuk.

 

Dane dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie za 2023 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 480 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 1644 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,316 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 7,789 PJ
 • Bloki energetyczne - 2 x BC-100, 2 x BC-90
 • Kotły szczytowe - 8x Condor Boiler HW07; 1x WP-120 
 • Akumulator ciepła - AC 18 000 m3
 • Sprawność wytwarzania brutto - 75,1% 

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie mokre skuteczność - powyżej 97,4%
 • Emisyjność produkcji:
  •  Energia elektryczna  0,555  Mg CO2 / MWh
  • Ciepło  0,106 Mg CO2 / GJ
 • Emisja roczna CO2 - 1,554 mln Mg CO2 

 

Zgodnie z Art. 32c ust 2 Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U.2021 poz. 1941) PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz przechowywaniu źródeł promieniotwórczych w magazynie zlokalizowanym przy ulicy Ciepłowniczej 1 w Krakowie nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

Kontakt:

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie
31 - 587 Kraków
ul. Ciepłownicza 1

+48 12 646 63 33