Strategia Ciepłownictwa

PGE Polska Grupa Energetyczna przyjęła w roku 2020 nową strategię Grupy do 2030 roku z perspektywą do roku 2050.

Strategia znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

 

Główne cele Strategii Ciepłownictwa

Mając na względzie komfort i bezpieczeństwo energetyczne klientów oraz dbałość o poprawę jakości środowiska naturalnego, PGE zamierza być najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w Polsce, firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego oraz inicjatorem zmian w sektorze. Ponadto kluczowe cele Strategii to:

  • zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023,
  • budowa 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku,
  • wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 70% do 2030 roku,
  • redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017.