Katarzyna Suwała

Katarzyna Suwała

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Suwała posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami oraz różnymi obszarami działalności firmy, w szczególności w obszarze korporacyjnym i finansowym, zarówno w podmiotach gospodarczych, jak i w sektorze publicznym. Uczestniczyła w pracach zespołów decyzyjnych przy kluczowych projektach. Posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami społecznymi.

Karierę zawodową rozpoczęła w Inteligo Financial Service, gdzie zdobyła pierwsze doświadczenie w sektorze bankowym, a następnie związana była z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, gdzie pracowała w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

W latach 2008 – 2017 pracowała w Najwyższej Izbie Kontroli, początkowo w Departamencie Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji, gdzie kontrolowała m.in. finansową działalność spółek skarbu państwa oraz procesy prywatyzacyjne, w szczególności w obszarze energetyki konwencjonalnej, jądrowej oraz ciepłownictwa, a następnie pełniła obowiązki wicedyrektora oraz dyrektora w Departamencie Strategii, koordynując pracę całej instytucji. Brała także udział w międzynarodowych projektach Najwyższej Izby Kontroli, gdzie pełniła funkcje koordynatora audytu finansowego Rady Europy oraz eksperta w projektach twinnigowych zleconych przez Komisję Europejską.

W ostatnich latach związana z Grupą Polski Holding Nieruchomości S.A., gdzie zarządzała obszarem finansowym jako dyrektor zarządzający, a następnie nadzorowała obszar korporacyjny, odpowiadając – jako pełnomocnik zarządu – za zasoby ludzkie, a także przetargi, administrację i IT. 

Jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa  w jednostkach sektora finansów publicznych oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Akademia kompetencji menedżera. Ukończyła także aplikację kontrolerską NIK zakończoną egzaminem z wynikiem celującym. Decyzją Rady Nadzorczej PGE Energia Ciepła powołana 16 kwietnia 2024 na stanowisko wiceprezesa zarządu PGE Energia Ciepła z dniem 6 maja 2024.

Prywatnie jej największymi pasjami są żeglarstwo oraz narciarstwo.