Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Działalność PGE Energia Ciepła oraz jej spółek zależnych jest oparta na łączeniu rozwoju ekonomicznego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Ambicją spółek jest bycie dla wszystkich interesariuszy partnerem godnym zaufania, osiągającym doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i etyki pracy; pracodawcą zapewniającym przyjazne środowisko pracy, a także spółkami dbającymi o atrakcyjność regionów, w których działają, przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju.