Korzyści ciepła sieciowego

Ciepło sieciowe – najlepszy wybór dla Ciebie i środowiska

PGE Energia Ciepła jest liderem ciepłownictwa w Grupie PGE i działa na rynkach w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Krakowie, Toruniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Siechnicach, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Zgierzu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie. PGE Energia Ciepła dostarcza ciepło w postaci ciepłej wody na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz procesów technologicznych. Ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła jest produkowane w nowoczesnym procesie kogeneracji, co zapewnia  efektywność energetyczną przy jednoczesnym spełnieniu norm ekologicznych i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.

Korzystanie z ciepła sieciowego, produkowanego w kogeneracyjnych elektrociepłowniach to doskonała metoda zapobiegania zanieczyszczeniu i powstawaniu smogu, którego źródłem są w dużej mierze nieefektywne kotłownie przydomowe.

Elektrociepłownie oraz sieci dystrybucyjne PGE Energia Ciepła znajdują się w największych polskich miastach, które dynamicznie się rozwijają i które wybierają nasze ciepło sieciowe jako komfortowy i bezpieczny sposób zapewnienia podgrzania wody i ogrzewania swoim mieszkańcom. Jednocześnie w niektórych lokalizacjach, PGE Energia Ciepła rozwija innowacyjne projekty dostaw chłodu wytwarzanego z ciepła sieciowego.  

 

Ciepło sieciowe to:

  • Najwygodniejszy, opłacalny i efektywny sposób ogrzewania budynku  - dzięki produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji systemy ciepłownicze w miastach są  efektywne energetycznie;
  • Najlepsza metoda na poprawę jakości powietrza w mieście - zero emisji zanieczyszczeń w miejscu przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej;
  • Zapewnia bezpieczeństwo, oszczędność czasu, komfort i wygodę użytkowania.