Przykładem jednej z realizowanych inicjatyw jest program Dzielimy się ciepłem, realizowany we współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami pożytku publicznego w: w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie. Celem programu jest wsparcie najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego.

Zasady przystąpienia do programu

Program skierowany jest m.in. do ośrodków pomocy społecznej, MOPS, GOPS, organizacji pozarządowych i innych placówek z których korzystają najubożsi odbiorcy ciepła. Wsparcie polega na dopłacie do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Tylko w 2019 r. PGE Energia Ciepła w ramach programu przekazała w 2019 r. łącznie ponad 300 tys. zł dla najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego. 

Więcej niż dekada doświadczeń

Historia inicjatyw związanych z wsparciem społecznie wrażliwych odbiorców ciepła sięga ponad dekadę wstecz - dofinansowanie otrzymało już ponad 300 organizacji pozarządowych, łączną wartość darowizn to 1,3 mln zł. Od 2019 r. lokalne programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. Ma to na celu unifikację prowadzonych do tej pory działań i systematycznie będzie wprowadzany w poszczególnych lokalizacjach PGE Energia Ciepła.

Dzielimy się ciepłem wśród projektów z największą wartością dla społeczeństwa

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

 

Program Dzielimy się ciepłem – edycja 2019

Kraków

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie – największy producent ciepła dla Krakowa – w ramach akcji „Dzielimy się ciepłem” włączył się w krakowską akcję społeczną „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w Krakowie. Kilkadziesiąt tysięcy złotych został przekazanych dziewięciu instytucjom: Bankowi Żywności w Krakowie; Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie; Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego; Stowarzyszeniu Integracji oraz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych EMAUS; Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”; Środowiskowemu Domu Samopomocy; Towarzystwu Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza"; Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski;  Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie.

krakow1.jpg

 

Wybrzeże

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże - producent ciepła dla aglomeracji trójmiejskiej przekazał wsparcie finansowe dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA, zajmującego się chorymi i rannymi dzikimi zwierzętami oraz Fundacji „Świat Wrażliwy” z Gdańska, aktywnie działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie.

gdansk1.jpg

 

Toruń

Spółka PGE Toruń przekazała łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych czterem organizacjom pożytku publicznego: Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu Fundacji „Światło”, Fundacji Pomocy Samotnym Matkom, Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "MŁODY LAS”.

torun2.jpg

 

Gorzów Wielkopolski

PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim  przekazała Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie kilkadziesiąt tysięcy złotych na pokrycie rachunków za ciepłą wodę oraz ogrzewanie dla najbardziej potrzebujących osób, podopiecznych Centrum.

gorzow1.jpg

 

Zielona Góra

Elektrociepłownia „Zielona Góra” podpisała porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w ramach którego wsparcie otrzymują najbardziej potrzebujący odbiorców ciepła sieciowego. Wartość dofinansowania to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

zielona-gora1.jpg

 

Wrocław i Siechnice

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wsparł Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, który wspomoże najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy. Łączna kwota dofinansowania wynosi niemal 100 tysięcy złotych.

wroclaw_siechnice1.jpg