Dzielimy się ciepłem

PGE Energia Ciepła jest wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, jednocześnie swoją misję postrzega szerzej – jest partnerem miast i regionów, angażuje się w działania, które pozwalają wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Przykładem jednej z realizowanych inicjatyw jest program Dzielimy się ciepłem, realizowany we współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami pożytku publicznego w: w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie. Celem programu jest wsparcie najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego.

Zasady przystąpienia do programu

Program skierowany jest m.in. do ośrodków pomocy społecznej, MOPS, GOPS, organizacji pozarządowych i innych placówek z których korzystają najubożsi odbiorcy ciepła. Wsparcie polega na dopłacie do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Tylko w 2019 r. PGE Energia Ciepła w ramach programu przekazała w 2019 r. łącznie ponad 300 tys. zł dla najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego. 

Więcej niż dekada doświadczeń

Historia inicjatyw związanych z wsparciem społecznie wrażliwych odbiorców ciepła sięga ponad dekadę wstecz - dofinansowanie otrzymało już ponad 300 organizacji pozarządowych, łączną wartość darowizn to 1,3 mln zł. Od 2019 r. lokalne programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. Ma to na celu unifikację prowadzonych do tej pory działań i systematycznie będzie wprowadzany w poszczególnych lokalizacjach PGE Energia Ciepła.

Dzielimy się ciepłem wśród projektów z największą wartością dla społeczeństwa

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

 

Program Dzielimy się ciepłem – edycja 2020

Kraków

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie – największy producent ciepła dla Krakowa – w ramach akcji „Dzielimy się ciepłem” włączył się w krakowską akcję społeczną „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w Krakowie. Kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało przekazanych dziewięciu instytucjom: Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko”; Kościół Dla Miasta Krakowa; Towarzystwu Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza"; Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego; Stowarzyszeniu Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "EMAUS"; Bankowi Żywności w Krakowie; Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie; Stowarzyszeniu "Lekarze Nadziei"; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski.

 

Wybrzeże

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże - producent ciepła dla aglomeracji trójmiejskiej przekazał wsparcie finansowe dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Fromborskiej, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, domu dla osób bezdomnych przy ul. Równej w Gdańsku, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście.

 

Toruń

Spółka PGE Toruń przekazała łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych czterem organizacjom pożytku publicznego korzystającym z ciepła sieciowego i niosącym pomoc potrzebującym: Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym CHRONICA; Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. J. Korczaka „Dorotkowo”; Fundacji na Rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół oraz Dziennemu Domowi Pomocy  Społecznej w Toruniu.

 

Gorzów Wielkopolski

PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim  przekazała Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie kilkadziesiąt tysięcy złotych na pokrycie rachunków za ciepłą wodę oraz ogrzewanie dla najbardziej potrzebujących osób, podopiecznych Centrum.

 

Zielona Góra

Elektrociepłownia „Zielona Góra” podpisała porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w ramach którego wsparcie otrzymują najbardziej potrzebujący odbiorcy ciepła sieciowego. Wartość dofinansowania to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 

Wrocław i Siechnice

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wsparł Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, który wspomoże najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy. Łączna kwota dofinansowania wynosi niemal 100 tysięcy złotych.