PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział nr 1 w Krakowie
ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków 12 64 66 333 krakow.pgeec@gkpge.pl
   

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Elektrociepłownia w Gdańsku

Elektrociepłownia w Gdyni

ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk 58 34 74 200 wybrzeze.pgeec@gkpge.pl ul. Wiślna 6, 80-867 Gdańsk ul. Pucka 118, 81-154 Gdynia
   

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz 52 372 81 00 sekretariat.ecb@gkpge.pl 52 372 87 00, 52 361 33 02

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów 17 87 56 750 sekretariat.ecr@gkpge.pl

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wlkp. 95 733 41 00 info.ecg@gkpge.pl 95 732 30 12

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin 81 744 40 21; Sekretariat, tel.: 81 470 61 00  sekretariat.ecl@gkpge.pl 81 441 70 13

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu

ul. Energetyków 9, 95-100 Zgierz 501 505 593; sekretariat: 42 282 75 02 sekretariat.ecz@gkpge.pl 42 717 49 37

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce 41 368 40 41 do 53; sekretariat: 41 368 43 22 sekretariat.eck@gkpge.pl 41 368 33 80

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział w Szczecinie

ul. Gdańska 34 a, 70-661 Szczecin 91 314 13 33 szczecin.pgeec@gkpge.pl
pgeenergiaciepla_site