PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków 12 64 66 333 krakow.pgeec@gkpge.pl

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie

ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków
Departament Inżynierii 12 62 09 702 Departament Zakupów 12 62 09 489 Departament Administracji 12 64 66 771 

Departament Kontrolingu i Skarbu

12 620 9359

Departament Podatków, Departament Rachunkowości

12 620 9485


Departament Badań i Rozwoju 12 62 09 439

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Elektrociepłownia w Gdańsku

Elektrociepłownia w Gdyni

ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk58 34 74 200 wybrzeze.pgeec@gkpge.plul. Wiślna 6, 80-867 Gdańsk ul. Pucka 118, 81-154 Gdynia

PGE Energia Ciepła S.A Oddział w Rybniku

ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik 32 73 91 000 32 73 91 000
pgeenergiaciepla_site