Warsztaty dla wykonawców 2022

Zakończyła się czwarta edycja Warsztatów dla wykonawców z PGE Energia Ciepła. Uczestnicy warsztatów, w których wzięło udział ponad 500 osób z kilkudziesięciu firm, mieli możliwość zapoznania się z wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła, czyli portalami zakupowymi. 

Poniżej znajdą Państwo prezentacje z warsztatów.