Ochrona Danych Osobowych

PGE Energia Ciepła S.A. przykłada dużą wagę do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych przez spółkę z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres: PGE Energia Ciepła S.A.,  ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (z dopiskiem „Kontakt z IOD”) lub  wypełniając poniższe formularze i wysyłając je na adres mailowy IOD.pgeec@gkpge.pl

Formularze są także dostępne na recepcjach w siedzibie Spółki i jej oddziałach. Ponadto istnieje możliwość kontaktu poprzez wydrukowanie poniższych formularzy i ich przesłanie na adres Spółki.

Realizacja praw podmiotów danych

Jeśli chcesz zażądać od PGE Energia Ciepła S.A. realizacji prawa podmiotu danych, przysługującego Ci na mocy art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO, skorzystaj z formularza dla realizacji praw podmiotów danych

Inne zapytanie

W innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, osoby których dane dotyczą mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Energia Ciepła S.A. wykorzystując formularz dla innych zapytań