Programy Bezzwrotnych Dofinansowań

 

PGE Energia Ciepła, zachęcając właścicieli istniejących, wielorodzinnych budynków mieszkalnych do podejmowania decyzji o realizacji projektów, polegających na wymianie źródeł ciepła i wykorzystaniu ciepła sieciowego, realizuje Programy Bezzwrotnych Dofinansowań, o których mowa w ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

W ramach niniejszych Programów odbiorcy końcowi mogą uzyskać wsparcie finansowe projektów poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, znajdujących się w miastach, w których PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło.

 

Regulaminy Programów Bezzwrotnych Dofinansowań:

Dla oddziałów PGE Energia Ciepła: