Aktualności

Filtry

Trzy młode sokoły wędrowne, które wykluły się w kwietniu na kominie PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, zostały zaobrączkowane. 9 maja członkowie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego nałożyli pisklętom dwa rodzaje oznaczeń: ornitologiczne i obserwacyjne.

Czytaj więcej

W pierwszym kwartale tego roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zostało przyłączonych 8 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 1,4 MW. Wśród nich są również budynki toruńskich dworców PKP: Dworca Miasto i Dworca Wschodniego.

Czytaj więcej

Pracownicy PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie posprzątali wspólnie z młodzieżą szkolną tereny rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie. W akcji brało udział kilkudziesięciu ochotników. Wolontariat odbył się w ramach prowadzonego w całej Grupie PGE programu „Lasy Pełne Energii”.

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Energia Ciepła S.A. podjęła uchwałę o powołaniu nowych członków do Zarządu II kadencji PGE Energia Ciepła S.A.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jako największy pracodawca w branży ciepłowniczej w Polsce, współpracuje z 10 szkołami średnimi w całym kraju. W ramach autorskiego programu „Energetyczna Kariera” już ponad 230 uczniów odbyło praktyki i staże w elektrociepłowniach należących do PGE Energia Ciepła.

Czytaj więcej

W Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, trwa budowa nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła. W ramach realizowanej inwestycji, 5 kwietnia br., na plac budowy dostarczony został gazowy kocioł wodny o mocy 38 MWt. Jest to jeden z najważniejszych elementów budowanej inwestycji, która zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców. Wpłynie także na poprawę jakości powietrza w regionie.

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, podsumowała sezon zimowy 2023/2024.

Czytaj więcej

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni podsumowały zakończoną 21 marca kalendarzową zimę. Ta tegoroczna była cieplejsza niż poprzednia. W Gdańsku najniższa temperatura wyniosła -9,9°C i taka sama najniższa zmierzona została w Gdyni.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków podsumowała zakończoną 21 marca kalendarzową zimę. Okres ten charakteryzował się zmiennymi temperaturami. Najniższą temperaturę odnotowano 9 stycznia 2024 r i wynosiła ona -16,8°C. Temperatury zewnętrzne mają bezpośredni wpływ na ilość produkowanego przez elektrociepłownię ciepła.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia w Kielcach podsumowała zakończoną 21 marca kalendarzową zimę. Najzimniejszym miesiącem okazał się styczeń, kiedy to odnotowano najniższą temperaturę zewnętrzną -16,5°C, niższą o prawie 5°C od ubiegłorocznych wskazań termometrów. Mimo tak trudnych warunków atmosferycznych, odbiorcy mieli zapewnione bezpieczne i stabilne dostawy ciepła przez całą zimę.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podsumowała zakończoną kalendarzową zimę. W tym roku była ona  cieplejsza od ubiegłorocznej. Średnia miesięczna temperatura za luty była o ponad 4 stopnie wyższa niż rok temu. W zimowym okresie jedynie styczeń okazał się miesiącem chłodniejszym, gdzie 9 stycznia 2024 r. odnotowano najniższą temperaturę -12,4°C.

Czytaj więcej

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała kalendarzową zimę 2023/2024. W tym okresie najniższa temperatura, zanotowana dwukrotnie, sięgnęła aż -18°C i była niższa o 5°C w porównaniu do najniższej temperatury w zimie 2022/2023. Jednak nawet w takich warunkach pogodowych mieszkańcy miasta mogli liczyć na stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła.

Czytaj więcej