Aktualności

Filtry

20 lutego 2024 r. w Gdyni PGE Energia Ciepła S.A. podpisała z liderem konsorcjum SBB ENERGY S.A. umowę na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych. Inwestycja ta rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE po raz kolejny udzieliła wsparcia Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie. Przekazane środki pozwoliły na zakup nowoczesnego sprzętu, który posłuży do sprawnego przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych i ratowania życia mieszkańców Krakowa.

Czytaj więcej

Ekipy techniczne PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy usunęły całkowicie awarie trzech kotłów energetycznych, które skutkowały chwilowym ograniczeniem w dostawach ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pełną dyspozycyjność cieplną udało się przywrócić już po 4 dniach od stwierdzenia awarii. 

Czytaj więcej

W Krakowie już blisko 10 tysięcy budynków korzysta z bezpiecznego i ekologicznego ciepła sieciowego. Liczba przyłączanych obiektów stale rośnie, a rozwój rynku ciepła jest jednym z najważniejszych filarów działalności i rozwoju krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków finalizuje inwestycję rozpoczętą w 2022 r. Uruchomienie nowoczesnej kotłowni rezerwowo – szczytowej zasilanej gazem ziemnym umożliwi całkowite odejście od spalania węgla w tej jednostce wytwórczej. Oddanie nowej kotłowni do eksploatacji planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.

Czytaj więcej

Budowana w Siechnicach elektrociepłownia gazowa została podłączona do sieci dystrybucji energii. Inwestycję realizuje Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, kontynuuje współpracę z lokalnymi instytucjami społecznymi, kulturalnymi a także młodzieżowymi sekcjami sportowymi, wspierając ich działalność i organizowane wydarzenia.

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna, zwana również szóstym paliwem, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej przynoszą oszczędności. Świadectwa efektywności energetycznej, czyli Białe Certyfikaty, to dodatkowe środki finansowe za działania oszczędnościowe. PGE Energia Ciepła czynnie uczestniczy w systemie Białych Certyfikatów od początku jego istnienia tj. od 2011 roku, oferując kompleksową obsługę w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

W 2023 roku KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, przekazała lokalnym społecznościom w formie darowizn  blisko 400 tysięcy złotych. Dodatkowo spółka zrealizowała projekty sponsoringowe, a sami pracownicy chętnie angażowali się w akcje pomocowe.

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wybudował w 2023 roku 3,3 km nowych sieci i przyłączy. Łączna cieplna moc zamówiona wzrosła o blisko 15 MW.

Czytaj więcej

W PGE Toruń od ponad 10 lat nie zdarzył się żaden wypadek przy pracy, licząc zarówno pracowników spółki, jak i firm podwykonawczych. Pracownicy PGE Toruń mogą pochwalić się bezwypadkową pracą od ponad 16 lat. W tym okresie powstała elektrociepłownia gazowa, zbudowano i zmodernizowano na terenie Torunia kilkadziesiąt kilometrów ciepłociągów oraz zamontowano kilkaset węzłów cieplnych w budynkach. Każdą z tych prac wykonano bezpiecznie i bezwypadkowo.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, w 2023 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej kolejnych 27 węzłów o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną wynoszącym 6,3 MW, tj. o 26% więcej w stosunku do planu. W ramach nowych przyłączeń zrealizowanych zostało 1,8 km nowych odcinków sieci cieplnej.

Czytaj więcej