Aktualności

Filtry

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podsumowała zakończoną kalendarzową zimę. W tym roku była ona  cieplejsza od ubiegłorocznej. Średnia miesięczna temperatura za luty była o ponad 4 stopnie wyższa niż rok temu. W zimowym okresie jedynie styczeń okazał się miesiącem chłodniejszym, gdzie 9 stycznia 2024 r. odnotowano najniższą temperaturę -12,4°C.

Czytaj więcej

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała kalendarzową zimę 2023/2024. W tym okresie najniższa temperatura, zanotowana dwukrotnie, sięgnęła aż -18°C i była niższa o 5°C w porównaniu do najniższej temperatury w zimie 2022/2023. Jednak nawet w takich warunkach pogodowych mieszkańcy miasta mogli liczyć na stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie podsumowała kalendarzową zimę, która w tym roku nie była sroga. Najniższą temperaturę, -15°C, odnotowano 9 stycznia 2024 r. Z kolei najwyższa temperatura zewnętrzna została odnotowana 14 października 2023 roku i wyniosła +23,2°C.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, z Grupy PGE, podsumowała kalendarzową zimę 2023/2024. Okres ten charakteryzował się wyjątkowo zmiennymi temperaturami, od bardzo niskich na początku grudnia do ponad 11°C w drugiej połowie miesiąca. Niezależnie od panujących warunków atmosferycznych Elektrociepłownia w Bydgoszczy każdego roku zapewnia mieszkańcom nieprzerwane dostawy ciepła.

Czytaj więcej

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podsumowała zakończoną kalendarzową zimę. Zima 2023/2024 była cieplejsza od poprzedniej o 1,5°C, na co wpływ miał głównie najcieplejszy od blisko 100 lat luty. Mieszkańcy zużyli jednak o około 3 procent ciepła więcej niż w poprzednim sezonie zimowym, głównie ze względu na zimny tegoroczny styczeń. 

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 520 mln zł (2022 r.: 364 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 257 mln zł (2022 r.: 152 mln zł).
  • W 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 2 599 GWh energii elektrycznej i 10 695 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 058 GWh energii elektrycznej i 9 470 TJ ciepła.
Czytaj więcej

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od 17 lat wspiera mieszkańców w przyłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej, poprawiając tym samym efektywność energetyczną toruńskich zabudowań. W tym czasie, już 360 budynków, które zmieniły ogrzewanie na ciepło sieciowe, zostało dofinasowanych z programów PGE Toruń. Zmiana ogrzewania na ciepło sieciowe znacząco poprawia efektywność energetyczną i obniża emisyjność domów dzięki likwidacji przydomowych kotłowni.

Czytaj więcej

W lutym br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach inwestycji na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. To kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości miasta w zakresie energetyki i ciepłownictwa.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od 10 lat nie korzysta z węgla przy produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rezygnacja z paliwa węglowego,  pozwoliła zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza m. in.  o 620 tys. ton dwutlenku węgla czy blisko 3 tys. ton dwutlenku siarki. Korzystanie z bloku węglowego przez ostatnie 10 lat oznaczałoby z kolei konieczność spalenia ponad 300 tysięcy ton węgla.

Czytaj więcej

Do 2030 roku na terenie KOGENERACJI, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomione zostaną nowe urządzenia produkcyjne w technologiach nisko- i zeroemisyjnej. W tym celu spółka wykorzysta nieeksploatowane obecnie historyczne budynki produkcyjne dawnej elektrowni, wybudowane na początku XX wieku, które znajdują się na terenie funkcjonującej EC Wrocław. Działania te nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale też zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców na najbliższe lata.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, jako pierwsza w Polsce, wdrożyła dwa lata temu w Elektrociepłowni Gdańskiej technologię power to heat, oddając do eksploatacji kotły elektrodowe, zasilane energią elektryczną. Dzięki tej technologii w 2023 roku EC Gdańsk spaliła ponad 1500 ton węgla mniej i ograniczyła swoją emisję CO2 o blisko 3200 ton. To tyle, ile pochłania las na powierzchni 800 hektarów.

Czytaj więcej

20 lutego 2024 r. w Gdyni PGE Energia Ciepła S.A. podpisała z liderem konsorcjum SBB ENERGY S.A. umowę na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych. Inwestycja ta rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027.

Czytaj więcej