Aktualności

Filtry

W ramach programu „Dzielimy się Ciepłem” oraz dobrowolnych zbiórek, prowadzonych przez pracowników elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Szczecinie, z Grupy PGE, przekazane zostało wsparcie podopiecznym schroniska dla bezdomnych mężczyzn WILGA prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) w Szczecinie.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podsumowała tegoroczny sezon zimowy. Miniona zima była cieplejsza od poprzedniej. Najniższą temperaturę -9°C odnotowano 16 grudnia 2022 r. Dla porównania, w 2021 roku najniższa temperatura na zewnątrz wyniosła -10°C.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, największy producent ciepła dla gospodarstw domowych w kraju konsekwentnie dąży  do  wytwarzania energii i ciepła w jak największym stopniu ze źródeł zero- lub niskoemisyjnych. Do 2030 roku udział energii odnawialnej w produkcji ciepła ma wynieść ok. 20 procent (z uwzględnieniem kotłów elektrodowych w sumie mocy ciepłowniczej), a 100 procent źródeł energii ma być zero- lub niskoemisyjnych. 

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE otrzymała pozwolenie na budowę niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego w Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Powstanie nowej jednostki wytwórczej zasilanej paliwem gazowym wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście. Inwestycja zakończy się w I kwartale 2025 roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła to lider segmentu ciepłownictwo w Grupie PGE, który swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza wielu inwestycjom, nowoczesnej infrastrukturze, ale również wysoko wykwalifikowanym pracownikom. Aby zadbać o stały dopływ nowych pracowników spółka uczestniczyła w kolejnej  edycji Targów Pracy AGH oraz Festiwalu Pracy JOBICON, które odbyły się pod koniec marca w Krakowie.

Czytaj więcej

Trwa montaż dwóch kotłów odzysknicowych, których kolejne moduły trafiają na plac budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem. Największe z nich ważą 157 ton. Na fundamentach zostały już posadowione turbiny gazowe i turbina parowa. Inwestorem jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kontynuuje proces całkowitego odchodzenia od węgla. W ostatnich dniach zakończył się montaż dwóch 45-metrowych kominów, najbardziej charakterystycznych elementów nowej inwestycji – powstającej kotłowni rezerwowo-szczytowej.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy, z Grupy PGE, podsumowała kalendarzową zimę 2022/2023. Ten okres ciepłowniczy charakteryzował się wyjątkowo zmiennym grudniem. 16 grudnia 2022 roku odnotowano najniższą temperaturą zewnętrzną wynoszącą -9,9°C, natomiast 2 tygodnie później słupki termometrów pokazały aż 16,1°C. Elektrociepłownia w Bydgoszczy, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, każdego roku zapewnia mieszkańcom nieprzerwane dostawy ciepła.

Czytaj więcej

Rok temu w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku oddana została do eksploatacji nowa kotłownia o mocy 130 MW, z pierwszymi w Polsce kotłami elektrodowymi zasilanymi energią elektryczną. Zastosowanie w gdańskiej elektrociepłowni kotłów elektrodowych do produkcji ciepła jest nowatorskim rozwiązaniem w Polsce. Technologia power to heat wpłynęła tej zimy na zmniejszenie zużycia węgla i emisji CO2 w gdańskiej elektrociepłowni.

Czytaj więcej

PGE Toruń, producent i dostawca ciepła dla ponad 100 tysięcy mieszkańców, należący do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, podsumował zakończoną kalendarzową zimę. Tegoroczna zima była łagodna, ale zróżnicowana pogodowo – od temperatur ujemnych do wysokich dodatnich na przełomie 2022 i 2023 roku. Utrzymana była, przez cały okres jesienny i zimowy, ciągłość produkcji i dostaw ciepła. Odbiorcy, zużyli mniej ciepła, nie tylko ze względu na korzystne temperatury zewnętrzne, ale w dużej mierze dzięki oszczędzaniu i umiejętnym zarządzaniu ciepłem.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 364 mln zł (2021 r.: 253 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 152 mln zł (2021 r.:57 mln zł).
  • W 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 2 273 GWh energii elektrycznej i 11 056 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 1 134 GWh energii elektrycznej i 9 817 TJ ciepła.
Czytaj więcej

wytwórczych w Bydgoszczy. Realizowane przedsięwzięcia zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców, a także wpłyną na poprawę jakości powietrza w regionie. Inwestycje w bydgoskiej elektrociepłowni są jednymi z wielu realizowanych w Grupie PGE w ramach dekarbonizacji obszaru ciepłownictwa.

Czytaj więcej