Aktualności

Filtry

W gorzowskim oddziale PGE Energia Ciepła trwa budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy 62,5 MWt. W ostatnim tygodniu na teren inwestycji przyjechały kotły. Zakończenie budowy nowej inwestycji planowane jest do końca przyszłego roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, co roku wspiera instytucje pomagające potrzebującym, przekazując darowizny na wsparcie ich codziennej działalności. W tym roku również Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie mógł liczyć na finansowe wsparcie.

Czytaj więcej

W ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, spółka PGE Toruń wsparła cztery organizacje pożytku publicznego, korzystające z ciepła sieciowego i pomagające podmiotom wrażliwym społecznie. 6 grudnia br. wręczono beneficjentom symboliczne czeki na łączną kwotę 40 tysięcy złotych. Jest to wyraz uznania oraz wsparcia dla działalności fundacji i stowarzyszeń, aby mogły jeszcze lepiej spełniać swoje misje dla najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej

W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni w listopadzie 2021 r. oddana została do użytku instalacja INNUPS, będąca odpowiedzią na potrzebę zastosowania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. To innowacyjna technologia, będąca owocem polskiej myśli technicznej, sześciu lat badań i współpracy z amerykańską firmą PUROLITE, wyspecjalizowaną w produkcji i przemysłowym wykorzystaniu żywic jonowymiennych. Minął rok od uruchomienia instalacji.

Czytaj więcej

W Elektrociepłowni W Lublinie Wrotków trwa realizacja budowy kotłowni rezerwowo – szczytowej, która jest priorytetową inwestycją PGE Energia Ciepła w Lublinie. W ostatnich dniach na plac budowy dostarczono pierwsze kotły, każdy o mocy 33 MW i wadze ok. 70 ton, które zostały posadowione za pomocą dźwigu na wcześniej przygotowanych fundamentach. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny, ważny etap inwestycji  budowy kotłowni gazowej o łącznej mocy 182 MW.

Czytaj więcej

Imponująca wiedza o energii i cieple oraz dobra zabawa z nutką rywalizacji – tego nie brakowało podczas 3. edycji Olimpiady Energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni. Rywalizacja, w której udział wzięło 36 drużyn, odbyła się 28 listopada 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tym razem najlepsi byli bracia: Maksymilian (12 lat) i Mikołaj (14 lat) Moskotowie z Gdyni. 

Czytaj więcej

Przedstawiciele PGE Energia Ciepła reprezentowali Grupę PGE podczas Regionalnego Forum Ekonomicznego Nowa Energia w Kielcach. Wydarzenie poświęcone zostało nowym kierunkom produkcji energii, alternatywnym źródłom energii, jak również innowacyjnym projektom, które w najbliższym czasie zmienią region oraz kraj.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, będąca największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie kogeneracji, w 2022 roku obchodzi 5 lat działalności. Ten okres to czas intensywnych zmian, wdrażania innowacyjnych technologii, rozpoczętych inwestycji, budowy nowych sieci ciepłowniczych i rozwoju rynku ciepła. To również czas wielu projektów dla lokalnych społeczności i wsparcia ważnych wydarzeń w miastach, w których spółka prowadzi swoją działalność.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w III kwartale 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 43 mln zł (III kwartał 2021 r. 27 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. poniosła stratę netto w wysokości 0,05 mln zł (III kwartał 2021 r. strata netto w wysokości 14 mln zł).
  • W III kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 260 GWh energii elektrycznej i 1 005 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 135 GWh energii elektrycznej i 902 TJ ciepła.
Czytaj więcej

24 listopada we Wrocławiu odbędzie się premiera płyty Bartłomieja Kota „Bez okazji”.   Sponsorem płyty oraz koncertu jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra” podpisała list intencyjny z Miastem Zielona Góra i spółką Enea Operator, dotyczący współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dzięki inicjatywie aglomeracja zielonogórska będzie bardziej bezpieczna energetycznie podczas występowania ewentualnych anomalii pogodowych czy orkanów.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – oraz GE Power podsumowały zakończenie projektu modernizacji turbiny gazowej do najnowszej wersji, w ramach umowy z 2020 r. Celem inwestycji była wymiana istniejącej turbiny na nową, która zapewni dotrzymanie poziomów emisji wymaganych przez Konkluzje BAT, podniesie sprawność wytwarzania oraz zwiększy regulacyjność bloku gazowo-parowego.

Czytaj więcej