Aktualności

Filtry

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, przedłużyła współpracę z Zielonogórskim Klubem Żużlowym, pozostając sponsorem szkółki żużlowej w 2024 roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie konsekwentnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji i przechodzi na paliwa zero- i niskoemisyjne. Kolejnym etapem jest budowa kotłowni gazowej  o łącznej mocy 186 MWt.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, oraz ORLEN podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego. Kontrakt o wartości 6,3 mld złotych zapewni ciągłość dostawy paliwa gazowego do źródeł wytwarzania spółki, tj. bloku gazowo-parowego oraz kotłów gazowo – olejowych, które produkują  ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry oraz energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła zawarła umowę na budowę instalacji biomasowej w gdyńskiej elektrociepłowni. Dzięki nowej inwestycji, miejski system ciepłowniczy w Gdyni już w 2027 roku spełni kryteria wymagane dla systemu efektywnego energetycznie.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kontynuuje w bydgoskiej elektrociepłowni proces odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo zero i niskoemisyjne. 25 czerwca br. miała miejsce ceremonia zawieszenia wiechy, a tym samym rozpoczął się ostatni etap inwestycji.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przeprowadziła coroczny przegląd Bloku Gazowo – Parowego (BGP). Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane zgodnie z opracowanym harmonogramem zadań.

Czytaj więcej

PGE Toruń i Gmina Miasta Toruń podpisali porozumienie dotyczące przyłączenia do sieci ciepłowniczej 49 budynków miejskich, ogrzewanych obecnie paliwami stałymi. Zmiana źródła ciepła na ciepło sieciowe poprawi bezpieczeństwo cieplne lokatorów oraz jakość powietrza w mieście dzięki całkowitej likwidacji aż 585 pieców.

Czytaj więcej

Wrocławska KOGENERACJA należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE nie tylko produkuje ciepło i energię elektryczną, ale również opiekuje się pszczołami. Na terenie zakładu z inicjatywy pracowników i przy wsparciu spółki powstała energetyczna pasieka.

Czytaj więcej

Przedstawiciele Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wzięli udział w targach pracy zorganizowanych w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu. W ramach wydarzenia uczniowie mogli zapoznać się z działalnością elektrociepłowni, a także ofertami pracy.

Czytaj więcej

PGE Toruń przeznaczy 60 tys. zł na realizację projektów dla mieszkańców miasta w ramach autorskiego programu wsparcia dla społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE zmienia ciepłownictwo w kierunku nisko -i zeroemisyjnym. Nowoczesne elektrociepłownie, wykorzystujące gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, wsparte instalacjami OZE, to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i realna poprawa jakości powietrza w miastach. Jest to możliwe dzięki redukcji średnio o ponad 90% tlenków siarki i tlenków azotu oraz o około 40% dwutlenku węgla. Dekarbonizacja źródeł ciepła wyeliminuje prawie całkowicie emisję pyłów.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2024 r. wynik EBITDA na poziomie 225 mln zł (2023 r.: 314 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 137 mln zł (2023 r.: 215 mln zł).
  • W I kwartale 2024 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 760 GWh energii elektrycznej i 4 149 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 352 GWh energii elektrycznej i 3 657 TJ ciepła.
Czytaj więcej