Aktualności

Filtry

PGE Energia Ciepła to największy w Polsce producent energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Oprócz tej podstawowej działalności, spółka od wielu lat świadczy także usługi pozyskiwania białych certyfikatów podmiotom takim jak spółdzielnie mieszkaniowe. Od grudnia 2023 roku PGE Energia Ciepła rozszerzyła swoją ofertę o kolejne usługi okołociepłownicze. Pierwsza umowa współpracy w tym zakresie została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kaszuby” w Kartuzach.

Czytaj więcej

Model zgierskiej sieci ciepłowniczej jest pierwszym modelem opracowanym przez Departament Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w ramach projektu B+R, w którym docelowo mają powstać cyfrowe modele wszystkich sieci ciepłowniczych należących do spółki. Jest to ważny moment w realizacji projektu, ponieważ nabyte doświadczenie i kompetencje będą wykorzystane dla modelowania pozostałych sieci.

Czytaj więcej

Rzeszowska elektrociepłownia realizuje plany inwestycyjne, których celem jest odejście od spalania węgla w jednostkach wytwórczych. Wytwarzanie ciepła w 70 proc. z paliw nisko i zeroemisyjnych do 2030 r., to strategiczny cel Grupy PGE.

Czytaj więcej

W 2023 roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń przyłączone zostały 53 toruńskie budynki o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 7,5 MW. Ciepło sieciowe to jeden z najbardziej bezpiecznych i ekologicznych sposobów ogrzewania domu i podgrzania wody. Budynki korzystające z wydajnego systemu ciepłowniczego, takiego jak w Toruniu, znacznie poprawiają swoją efektywność energetyczną. Ciepło sieciowe to również ochrona powietrza prze emisją zanieczyszczeń na niskiej wysokości, gdyż jest ono ekologiczną alternatywą dla kotłowni przydomowych.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE już trzeci raz przekazała darowiznę na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Udzielone wsparcie pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu do badań okulistycznych.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE uzyskała premię kogeneracyjną w ramach Aukcji Nr ACHP/4/2023, która została przeprowadzona przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z wynikami aukcji, Spółka otrzymała wsparcie dla dwóch zgłoszonych projektów – jednostek kogeneracji gazowej w Oddziałach PGE Energia Ciepła: w Krakowie i na Wybrzeżu.

Czytaj więcej

Krakowska elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła znalazła się wśród 46 laureatów Dźwigaczy Kultury. Są to nagrody specjalne przyznawane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe partnerom, którzy z otwartością podchodzą do współpracy, są źródłem inspiracji i aktywnie wspierają krakowską kulturę.

Czytaj więcej

W należącej do KOGENERACJI elektrociepłowni usytuowanej na wrocławskim Zawidawiu uruchomiono dwa agregaty kogeneracyjne. Dzięki zastosowanej niskoemisyjnej technologii produkcji przyczynią się one do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz do niższego zużycia paliwa przy tej samej ilości wytworzonej mocy.

Czytaj więcej

Już po raz siedemnasty, krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wsparła odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku największy producent ciepła w Krakowie przekazał 75 tysięcy złotych trzynastu organizacjom pożytku publicznego ze stolicy Małopolski.

Czytaj więcej

PGE Toruń w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, wsparła w tym roku cztery organizacje pożytku publicznego, korzystające z ciepła sieciowego i pomagające osobom wrażliwym społecznie. 11 grudnia br. wręczono beneficjentom symboliczne czeki na łączną kwotę 40 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Już po raz czwarty w Bydgoszczy PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe na łączną kwotę 30 tysięcy złotych. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła uruchomiła pilotażową instalację Hybrydowego Węzła Ciepła w Zgierzu. To pierwszy tego typu projekt w Polsce zrealizowany przez PGE Energia Ciepła w budynku mieszkalnym wielolokalowym we współpracy z TBS.

Czytaj więcej