PGE Energia Ciepła kontynuuje dekarbonizację Elektrociepłowni Gdyńskiej

20.02.2024
ll5a2492

20 lutego 2024 r. w Gdyni PGE Energia Ciepła S.A. podpisała z liderem konsorcjum SBB ENERGY S.A. umowę na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych. Inwestycja ta rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027.

 

Plan dekarbonizacji EC Gdynia realizowany jest od 2016 roku, kiedy to oddana została do eksploatacji pierwsza kotłownia rezerwowo-szczytowa, zasilana olejem lekkim, a docelowo gazem. W I kwartale br. oddana zostanie do eksploatacji druga kotłownia - o mocy 90 MW, na olej lekki, a docelowo gaz. Zastąpi ona największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin. Jego trwałe wycofanie z eksploatacji przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Zużycie paliwa węglowego w EC Gdynia zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie, w wyniku czego do Gdyni nie będzie już wjeżdżać 330 wagonów z węglem rocznie. To zakończy pierwszy etap dekarbonizacji największego źródła ciepła w Gdyni.

- Dzisiaj rozpoczynamy jedną z najważniejszych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii na Pomorzu. To kolejny krok w modernizacji polskiego ciepłownictwa i konsekwentnej realizacji Strategii PGE, która zakłada odejście od wykorzystania węgla w produkcji ciepła do 2030 roku i zastąpienia go nisko i zeroemisyjnymi źródłami Nowa inwestycja zwiększy  bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2, a tym samym wpływu na środowisko i mieszkańców -  mówi Małgorzata Banasik, p.o. członka zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowa instalacja kogeneracyjna składać się będzie z pięciu silników gazowych. Równolegle budowany będzie gazociąg, którego trasa przebiegać będzie wzdłuż dawnej drogi popiołowej – od punktu styku z infrastrukturą Gaz System S.A. w gminie Kosakowo na długości ok. 8,2 km. Gaz w EC Gdynia dostępny będzie już w roku 2025 i wówczas będzie mogło rozpocząć się przepaliwowanie istniejących kotłów szczytowych olejowych na gaz.

- PGE Energia Ciepła jest największym producentem ciepła w Polsce, a w Gdyni jedynym źródłem kogeneracyjnym dla miejskiej sieci ciepłowniczej, obejmującej Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. To ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Budowa nowej instalacji kogeneracyjnej i wycofanie z eksploatacji najstarszego ciepłowniczego kotła węglowego w Gdyni realizuje plan dekarbonizacji w tej elektrociepłowni, ale takie inwestycje prowadzimy także w innych miastach, m.in. w Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wartość inwestycji już zrealizowanych i tych, które wkrótce będą zakończone to niemalże 10,5 mld zł – powiedział Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

- Rok temu Pracownicy Elektrociepłowni Gdyńskiej oraz Dyrekcja i Zarząd PGE Energia Ciepła podpisali Deklarację ekologiczną - zobowiązanie wobec samorządów i społeczności lokalnej, że będą realizować Plan Dekarbonizacji dla Elektrociepłowni Gdyńskiej. I to się dzieje. Przed nami inwestycja za ponad 380 mln zł, która znacząco wpłynie na komfort życia mieszkańców. Transformacja źródeł wytwórczych w Elektrociepłowni w Gdyni pozwoli na zredukowanie do roku 2027 emisji CO2 o niemalże 200 tys. ton, czyli tyle ile wyniosłoby całkowite zatrzymanie transportu drogowego w Gdyni na prawie 200 dni w ciągu roku. – powiedziała - Ewa Barszcz, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Wykonawcą projektu, jako lider konsorcjum, jest firma SBB ENERGY S.A. Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji składającej się z agregatów kogeneracyjnych oraz niezbędnych obiektów budowlanych i infrastruktury, zapewniających funkcjonowanie urządzeń w wysokosprawnej kogeneracji. Podstawowe wymagania techniczne określają moc elektryczną w przedziale od 42 do 49,9 MWe oraz moc cieplną nie mniejszą niż 40 MWt.

- SBB ENERGY od lat kładzie nacisk na innowacyjność, efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój, dlatego też z pełnym zaangażowaniem podejmujemy się realizacji projektu budowy nowej instalacji kogeneracyjnej w Elektrociepłowni Gdyńskiej. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz współpracy z partnerami – członkami konsorcjum:  Zakładem Usługowo-produkcyjnym ”ERGOM” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem budownictwa przemysłowego "CELBUD-PRZEMYSŁÓWKA" Sp. z o.o., będziemy dążyć do terminowej i kompleksowej realizacji projektu, dostarczając rozwiązania spełniającego najwyższe standardy jakości i wydajnościpodkreśla Artur Brzdękiewicz, wiceprezes zarządu SBB ENERGY S.A.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce obliczyła swój ślad węglowy. Mając tę wiedzę włodarze miasta za cel postawili sobie obniżenie do 2030 roku emisji CO2 w Gdyni o 43% w stosunku do emisji w 2020 roku.

- W Gdyni oddychamy czystym powietrzem i, tak naprawdę, tacy z nas szczęściarze, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z czym borykają się mieszkańcy wielu miast z południowej czy centralnej Polski. Ale pamiętamy też, że podstawowa zasada rozwoju jest taka, że kto nie idzie do przodu, cofa się. W 2022 roku jako pierwsi w Polsce policzyliśmy ślad węglowy miasta. Nie tylko po to, by wiedzieć jaki jest, ale by go obniżyć. W tej dekadzie o 43 procent - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Powiedzieć, że inwestycja, którą dziś rozpoczynamy, to milowy krok na tej drodze to mało. Ta zmiana technologii produkcji ciepła pozwoli osiągnąć ten sam efekt, co wstrzymanie całego transportu drogowego w mieście na ponad pół roku.

Plan Dekarbonizacji w Elektrociepłowni Gdyńskiej zakłada, że do 2030 roku 70 proc. produkowanego ciepła będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna.