Budowa nowoczesnej kotłowni gazowej w Lublinie na ostatniej prostej

07.02.2024
kotlownia-rezerwowo-szczytowa-w-lublinie

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków finalizuje inwestycję rozpoczętą w 2022 r. Uruchomienie nowoczesnej kotłowni rezerwowo – szczytowej zasilanej gazem ziemnym umożliwi całkowite odejście od spalania węgla w tej jednostce wytwórczej. Oddanie nowej kotłowni do eksploatacji planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.

 

Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta i jednocześnie wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w Lublinie. Kotłownia rezerwowo-szczytowa (KRS) wyposażona jest w cztery stacjonarne kotły gazowe, każdy o mocy 33 MW oraz w pięć kotłów gazowo - olejowych, każdy o mocy 10 MW. Łączna moc kotłowni wynosi 182 MW. Aktualnie dostępnymi urządzeniami wytwórczymi w elektrociepłowni są blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym, stanowiący podstawową jednostkę wytwórczą elektrociepłowni oraz 2 węglowe kotły wodne.

- W elektrociepłowni w Lublinie Wrotków budujemy kotłownię rezerwowo-szczytową, która po oddaniu do eksploatacji, zastąpi używane od lat 70-tych ubiegłego wieku kotły opalane węglem. Po zakończeniu tej inwestycji nasz oddział zrezygnuje całkowicie ze spalania węgla w procesie wytwarzania ciepła. Gazowe źródła szczytowe wykorzystywane będą w okresach o podwyższonym zapotrzebowaniu odbiorców na ciepło jako uzupełnienie mocy produkcyjnych bloku gazowo-parowego lub w przypadku odstawienia BGP z ruchu. Szacujemy, że ilość ciepła wytworzona w KRS stanowić będzie ok. 10% rocznej produkcji ciepła w elektrociepłowni – mówi Andrzej Jedut, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie.

Obecnie trwają prace przy dokończeniu budowy układów doprowadzenia gazu oraz oleju opałowego do kotłów, montażu oprzyrządowania kotłów i próby szczelności poszczególnych odcinków rurociągów technologicznych. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych zostanie przeprowadzony rozruch kotłowni gazowo-olejowej w kilku fazach, tj. rozruch zimny, czyli próby techniczne układów i urządzeń bez użycia paliwa, rozruch gorący czyli ruch regulacyjny układów i urządzeń z wykorzystaniem paliwa oraz ruch próbny potwierdzający pełną gotowość urządzeń do komercyjnej eksploatacji.

Kotły gazowo-olejowe to wysoka sprawność wytwarzania, około 95% wobec 88% sprawności kotłów węglowych, kilkukrotnie mniejsze emisje zanieczyszczeń do powietrza, brak ubocznych produktów spalania w postaci popiołu i żużla, a także  brak hałasu emitowanego do otoczenia.