Rozwój dla miasta i klimatu. Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała działania na lokalnym rynku ciepła w 2023 roku

12.02.2024
pge-energia-ciepla-oddzial-nr-1-w-krakowie-fot

W Krakowie już blisko 10 tysięcy budynków korzysta z bezpiecznego i ekologicznego ciepła sieciowego. Liczba przyłączanych obiektów stale rośnie, a rozwój rynku ciepła jest jednym z najważniejszych filarów działalności i rozwoju krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

 

- W roku 2023 wsparliśmy finansowo 200 projektów związanych z rozwojem rynku ciepła w Krakowie – czy to bezpośrednio dofinansowując mieszkańców w Programie ciepłej wody użytkowej, czy wspierając MPEC w rozbudowie sieci ciepłowniczej i przyłączaniu nowych budynków do systemu. To satysfakcjonujący wynik, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe oraz wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć w trakcie całego roku. Cieszymy się, że udało nam się utrzymać dobrą dynamikę realizacji projektów,które zwiększyły komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, szczególnie w segmencie ciepłej wody użytkowej oraz źródeł lokalnych – mówi Radosław Ilczuk,dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Rozwój rynku ciepła

Do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2023 r. przyłączono kolejnych kilkadziesiąt budynków, a krakowska elektrociepłownia miała w tych inwestycjach także swój udział finansowy, wspierając MPEC w pokryciu części kosztów rozbudowy sieci ciepłowniczej. W 2023 r. wsparła MPEC w przyłączeniu 32 budynków o łącznej mocy ok. 20 MWt.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia nr 1 w Krakowie wspiera także mieszkańców miasta z obszaru źródeł lokalnych, czyli budynków, które pomimo położenia w obrębie infrastruktury ciepłowniczej, posiadają inne źródła ciepła. Pomoc oferuje zarówno po stronie formalności, jak i wymaganych prac instalacyjnych i budowlanych w budynku. Rynek źródeł lokalnych jest najtrudniejszy, ponieważ są to pojedynczy odbiorcy, którzy w odróżnieniu od spółdzielni mieszkaniowych czy deweloperów, pierwszy raz stykają się z tym tematem, a zatem pomoc na każdym etapie jest potrzebna.

Kolejnym ważnym punktem na mapie ciepła w Krakowie jest program „Ciepła woda bez piecyka”, realizowany z powodzeniem już od 2 dekad. W 2023 roku we współpracy
z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, dostarczano ciepło zabezpieczające dostawy ciepłej wody do kolejnych 12 tysięcy mieszkań. W ubiegłym roku podpisano również umowę na realizację programu „Ciepła woda bez piecyka” w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki,  zakładającą dostawy ciepłej wody użytkowej do 56 budynków, zasilanych ciepłem z krakowskiej elektrociepłowni. Realizacja takich projektów ma znaczący wpływ na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także na lepszą jakość powietrza w mieście.

Działania dla mieszkańców

Działania, podejmowane przez PGE Energia Ciepła na rzecz rozwoju krakowskiego rynku ciepła, to także inicjatywy  dla mieszkańców miasta, w tym kampanie informacyjne i edukacyjne. W połowie września na lokalnych portalach internetowych przeprowadzono kampanie „Przygotuj się do zimy z PGE Energia Ciepła” oraz „Jak oszczędzać ciepło i dbać o środowisko”, z poradami jak zadbać o  komfort cieplny na początku sezonu grzewczego. W trakcie kampanii zwracano uwagę mieszkańców Krakowa na to, że ciepło sieciowe jest dostępne przez cały rok i to właśnie oni mają wpływ na czas uruchomienia ogrzewania. W 2023 roku działania marketingowe skupiły się także na rozwijaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań (SBDiM). Wielokrotnie promowano ciepło sieciowe jako najlepsze rozwiązanie dla budownictwa wielorodzinnego m.in. podczas kwietniowej konferencji „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego”, jak i w trakcie czterech edycji Krakowskich Giełd Domów i Mieszkań. We współpracy z SBDiM zorganizowano też stacjonarne warsztaty dla dewelopera pn. „Jak zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne inwestycjom deweloperskim w Krakowie”.

Projekty dla miasta i klimatu

Oprócz aktywności rynkowej, PGE Energia Ciepła kontynuowała także współpracę z Urzędem Miasta Krakowa i Krajową Agencją Poszanowania Energii w ramach działań nad opracowaniem „Założeń do planu zaopatrzenia gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023-2038”, który został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa 20 grudnia 2023 roku. Jest to niezwykle ważny dla Miasta dokument, ponieważ zawarte w nim zapisy będą brane pod uwagę przy ocenie planów przedsiębiorstw energetycznych i planowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną – wszystko z myślą o środowisku i zmniejszeniu zanieczyszczeń, ale przede wszystkim o bezpieczeństwie energetycznym i komforcie mieszkańców. W krakowskiej elektrociepłowni przeprowadzono szereg analiz i scenariuszy, aby mieć pewność, że długofalowo potrzeby cieplne Krakowa będą spełnione przy jednoczesnym spełnieniu rygorów klimatycznych UE.

Również w krakowskiej elektrociepłowni, we współpracy z Centrum Edukacji Klimatycznej Urzędu Miasta Krakowa, zorganizowano warsztaty edukacyjne „Ciepło, cieplej, gorąco, czyli o elektrociepłowni słów kilka". Pilotażowy projekt edukacyjny realizowany był w ramach Umowy o Zrównoważonym Rozwoju, którą krakowska elektrociepłownia PGE realizuje wraz z Gminą Miejską Kraków od 2019 roku.

W roku 2023 trwały intensywne prace w kierunku dekarbonizacji i rozwoju krakowskiej elektrociepłowni.  Oznacza to, że już za kilka lat ciepło docierające do mieszkańców będzie jeszcze bardziej ekologiczne, ponieważ do jego produkcji będą służyć również pompy ciepła z dolnym źródłem w rzece Wiśle, nowoczesne układy kogeneracyjne oparte o silniki gazowe i kotły elektrodowe zasilane „zieloną” energią elektryczną. Warto tutaj również wspomnieć o wygranej aukcji kogeneracyjnej – przyznawana premia to nie tylko zachęta do nowych inwestycji w nowoczesne źródła, ale także realny wpływ na cenę ciepła dla odbiorcy końcowego czyli mieszkańców Krakowa.