PGE Toruń pracuje bezpiecznie i bezwypadkowo

22.01.2024
infografika_pge-torun-pracuje-bezpiecznie-i-bezwypadkowo

W PGE Toruń od ponad 10 lat nie zdarzył się żaden wypadek przy pracy, licząc zarówno pracowników spółki, jak i firm podwykonawczych. Pracownicy PGE Toruń mogą pochwalić się bezwypadkową pracą od ponad 16 lat. W tym okresie powstała elektrociepłownia gazowa, zbudowano i zmodernizowano na terenie Torunia kilkadziesiąt kilometrów ciepłociągów oraz zamontowano kilkaset węzłów cieplnych w budynkach. Każdą z tych prac wykonano bezpiecznie i bezwypadkowo.

 

PGE Toruń to spółka, która wytwarza energię elektryczną, a także produkuje i dostarcza  ciepło do ponad 200 tysięcy mieszkańców Torunia, siecią ciepłowniczą o długości 270 kilometrów. Bezpieczeństwo pracy pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to od wielu lat jeden z ważniejszych priorytetów.

- 16-letni okres bez wypadku przy pracy pracowników PGE Toruń i 10 lat bez wypadku pracowników firm podwykonawczych, to efekt wieloletniej pracy nad budowaniem, a następnie wzmacnianiem kultury i świadomości bezpieczeństwa w PGE Toruń i w całej Grupie PGE. Liczne działania doskonalące bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, jak na przykład wizyty menadżerów w terenie, zgłaszanie na bieżąco miejsc do poprawy, duże zaangażowanie naszych pracowników w nadzór i edukację firm zewnętrznych realizujących dla nas prace na terenie spółki czy miasta, przełożyły się na rozwój kultury bezpieczeństwa i wieloletnią bezwypadkowość w PGE Toruń – mówi Dariusz Kozak, p.o. prezesa zarządu PGE Toruń.

Corocznie sieci ciepłownicze na terenie miasta są modernizowane i wymieniane, a realizują to pracownicy wybranych firm zewnętrznych pod nadzorem pracowników PGE Toruń. Mimo często skomplikowanych prac ziemnych – prowadzonych na terenie całego Torunia, związanych z modernizacjami, przebudową ciepłociągów, przyłączeniami budynków do sieci ciepłowniczej, wymianą węzłów cieplnych czy remontem komór ciepłowniczych – od ponad 10 lat nie było żadnego zdarzenia wypadkowego wśród pracowników firm wykonujących prace na rzecz PGE Toruń.

Największym sprawdzianem bezpiecznej pracy w PGE Toruń była 21-miesięczna budowa obecnie  sześcioletniej kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, podczas której pracowało na terenie budowy około 600 osób z 40 firm podwykonawczych, z różnych krajów. Zarządzanie tym międzynarodowym zespołem o różnej kulturze i stylu pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa i bezwypadkowości, było jednym z największych wyzwań i sukcesów podczas budowy elektrociepłowni. PGE Toruń podczas budowy elektrociepłowni zdobyła I miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim, w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „BUDUJ BEZPIECZNIE" właśnie za bezpieczną realizację prac na terenie budowy elektrociepłowni gazowej.