Elektrociepłownia Zielona Góra podsumowuje 2023 rok w przyłączeniach

22.01.2024
infografika_ec-zg_01_2024

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, w 2023 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej kolejnych 27 węzłów o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną wynoszącym 6,3 MW, tj. o 26% więcej w stosunku do planu. W ramach nowych przyłączeń zrealizowanych zostało 1,8 km nowych odcinków sieci cieplnej.

 

Ubiegły rok, tak jak i poprzednie, pokazał duże zainteresowanie mieszkańców wyborem ciepła sieciowego jako bezpiecznego źródła zasilania budynków. Ponad 50% nowych przyłączeń to obiekty z rynku wtórnego.

- W trosce o rozwój lokalnego rynku ciepła inwestujemy w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które nie tylko zwiększają naszą wydajność, ale także przyczyniają się do poprawy życia w mieście. Zrealizowaliśmy inwestycje związane z rozbudową sieci dla rejonów miasta, charakteryzujących się wysokim potencjałem zapotrzebowania na energię cieplną.  Powstały kolejne odcinki sieci w Strefie Aktywności Gospodarczej  przy „Trasie Północnej” i Strefie Przemysłowej w rejonie ulic Naftowa - Zimna – mówi Radosław Czapski, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” - Miniony rok to również  realizacja projektów modernizacji ciepłociągów, likwidacji 7 komór ciepłowniczych oraz 3 lokalnych kotłowni włączanych do sieci ciepłowniczej obiektów - dodaje Radosław Czapski.

Aktualnie Elektrociepłownia „Zielona Góra” posiada ok. 140 km sieci ciepłowniczych, gdzie 105 km czyli 75% stanowią sieci preizolowane, wykonane w nowoczesnej technologii, charakteryzujące się niskimi stratami ciepła.