Aktualności

Filtry

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach otrzymała nagrodę Orła „Wprost” za wdrażanie nowoczesnych technologii, redukcję zanieczyszczeń i dbałość o środowisko. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, podmiotom i osobom wnoszącym szczególny wkład w rozwój gospodarki regionu oraz kraju.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, rozpoczęła w gdyńskiej elektrociepłowni proces odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo niskoemisyjne, czyli gaz. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego elektrociepłowni, w którym pracowały kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych, powstaje nowoczesna Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi, o mocy 30 MW każdy. 22 lutego 2023 roku wmurowany został akt erekcyjny pod budowę nowej kotłowni oraz podpisana została Deklaracja ekologiczna.

Czytaj więcej

Należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE elektrociepłownia „Zielona Góra”, angażuje się w inicjatywy społeczne oraz we współpracę z lokalnymi instytucjami kultury i sportu, wspierając ich działalność i organizowane wydarzenia.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia Gdyńska, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, jest jedynym producentem ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom i instytucjom podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC w Gdyni, Rumii i Kosakowie. Od 16 lutego 2023 roku z tego ciepła korzystają także mieszkańcy Redy, podłączeni do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik”.

Czytaj więcej

PGE Toruń, poza produkcją ciepła w niskoemisyjnej elektrociepłowni gazowej, angażuje się w ochronę środowiska naturalnego, podejmując różne inicjatywy. Od 12 lat, wspólnie z Gminą Miasta Toruń, rozwija ekosystemy miejskie, sadząc drzewa na skwerach i w parkach. Natomiast ze Stowarzyszaniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” spółka dba o zagrożone wyginięciem sokoły wędrowne, gniazdujące od kilku lat na nieczynnym kominie w PGE Toruń.

Czytaj więcej

262 projekty związane z rozwojem rynku ciepła i prawie 60 MWt nowych przyłączeń. Takim wynikiem PGE Energia Ciepła Oddział w Krakowie zamyka 2022 rok.

Czytaj więcej

PGE Toruń przeprowadzi dzisiaj w nocy (z 15 na 16 lutego) badanie stanu technicznego sieci ciepłowniczej w Toruniu, metodą termowizji lotniczej.

Czytaj więcej

Gorzowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, podsumowuje działania CSR za 2022 rok. Spółka zrealizowała w tym czasie wiele inicjatyw w obszarach związanych z kulturą, edukacją, ekologią oraz wsparciem potrzebujących.

Czytaj więcej

Działająca w Szczecinie już drugi rok, spółka PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, w 2022 roku dała się poznać jako świadomy, odpowiedzialny, a przede wszystkim wrażliwy społecznie partner lokalnej społeczności. Spółka, w ramach swojej polityki CSR, wsparła kilkanaście instytucji zarówno w Szczecinie, jak i Gryfinie.

Czytaj więcej

Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczych, nowe umowy dotyczące intensyfikacji sprzedaży ciepła oraz kolejne projekty związane z rozwojem rynku - tak PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, podsumowuje 2022 r. Mimo trudnego otoczenia rynkowego spółka osiągnęła dobre wyniki związane z rozwojem rynku w każdym segmencie.

Czytaj więcej

Drony, jeszcze nie tak dawno nieznane, dostępne dla nielicznych, dzisiaj stanowią już bardzo popularny sprzęt, chętnie wykorzystywany w wielu dziedzinach. Te precyzyjne i niezwykle skuteczne bezzałogowce znajdują zastosowanie także w ciepłownictwie, wspomagając energetyków w codziennej pracy. PGE Energia Ciepła z Grupy PGE regularnie korzysta z potencjału nowych technologii.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju. Najwyższą wagę przykłada do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom, a także do rozwoju ciepłownictwa systemowego, którego wykorzystanie pozytywnie wpływa na jakość powietrza i środowisko. Działając lokalnie, spółka wspiera także wartościowe inicjatywy i nie jest obojętna na potrzeby społeczne.

Czytaj więcej