Aktualności

Filtry

Rzeszowska elektrociepłownia przekazała teren placu budowy generalnemu wykonawcy - konsorcjum firm POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.  Budowa ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku.  Nowoczesna kotłownia będzie dysponować sześcioma identycznymi kotłami o mocy 31 MWt każdy, które zastąpią obecnie pracujące cztery kotły węglowe WR-25 (rusztowe)  oraz dwa WP-120 (pyłowe).

Czytaj więcej

W 2021 roku na lokalnych rynkach ciepła do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła - należącej do Grupy PGE - przyłączone zostały budynki o zapotrzebowaniu 228 MWt. To tak, jakby do ciepła systemowego w jednym roku podłączone zostało miasto wielkości Gorzowa Wielkopolskiego. Wynik jest lepszy, niż w 2020 roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od lat realizuje program „Dzielimy się ciepłem”, wpierając najbardziej potrzebujących odbiorców w  pokryciu rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. W 2021 r. w ramach programu przekazała 520 tys. zł potrzebującym z 12 miast.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach oficjalnie przekazała plac budowy generalnemu wykonawcy – spółce SBB ENERGY. Nowa kotłownia gazowa będzie się składać z zespołu pięciu wodnych kotłów gazowych o łącznej mocy 160 MWt.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE stale rozwija i modernizuje sieć ciepłowniczą w Gorzowie Wielkopolskim. Jej łączna długość w mieście to już ponad 135 km.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie z Grupy PGE pierwszy raz wzięła udział w realizowanym od kilku lat przez spółkę PGE Energia Ciepła ogólnopolskim programie „Dzielimy się ciepłem”. Pomoc finansową w wysokości 30 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymały w 2021 roku dwie szczecińskie organizacje.

Czytaj więcej

Od stycznia 2022 roku ruszył nowy program PGE Toruń wspierający mieszkańców w podejmowaniu decyzji o zmianie źródła ogrzewania na ciepło sieciowe, co korzystnie wpłynie na efektywność energetyczną budynków

Czytaj więcej

 

 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w 2021 roku otrzymała Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, za 10 projektów oraz złożyła 17 nowych do Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka zachęca do współpracy także inne przedsiębiorstwa, oferując wsparcie w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE kolejny raz przekazała darowizny bydgoskim szpitalom i Fundacji na Rzecz Rozwoju Kardiologii. Ponad 60 tysięcy złotych trafiło na sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej do walki z kolejną falą zachorowań spowodowanych koronawirusem.

Czytaj więcej

Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, należące do  PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” wsparły odbiorców wrażliwych społecznie. Pomoc finansową w wysokości 60 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymało osiem organizacji.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, do której należy KOGENERACJA, wrocławski wytwórca ciepła i energii elektrycznej, już trzeci raz nawiązała współpracę z Narodowym Forum Muzyki. Na mocy podpisanej umowy PGE Energia Ciepła przez kolejny rok z rzędu będzie Mecenasem Centrum Edukacyjnego NFM.

Czytaj więcej