Aktualności

Filtry

45 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło około 7 MW zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Połowa z nich to nowo powstałe obiekty, pozostałe  to budynki właścicieli, chcących zmienić ogrzewanie na ciepło sieciowe. Świadczy to rosnącej świadomości mieszkańców związanej z wpływem sposobu ogrzewania na jakość powietrza.  Praktycznie każdego roku, niemal wszystkie nowe budynki powstające w Toruniu w obrębie sieci ciepłowniczej są do niej przyłączane.

Czytaj więcej

Rośnie liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej w Gorzowie Wielkopolskim. Do ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych w całym mieście trafia już ciepło z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wybudował w 2022 roku 4,3 km nowych sieci i przyłączy. Łączna moc zainstalowana sięgnęła blisko 11 MW. Inwestycje pozwolą kolejnym odbiorcom na korzystanie z efektywnego i bezpiecznego ciepła sieciowego.

Czytaj więcej

Kolejny rok elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE dzieli się ciepłem w Gorzowie Wielkopolskim. Do lokalnych organizacji pożytku publicznego trafiło łącznie 65 tys. zł.

Czytaj więcej

16 stycznia br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Inwestycja pozwoli na dodatkowe zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta, a także wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie. Jej zakończenie zaplanowane zostało jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła i należący do niej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, objęły patronat merytoryczny nad ogólnopolską kampanię społeczną „Liczy się ciepło”, zachęcającą do racjonalnego zużycia ciepła w gospodarstwach domowych. Inicjatywa ma promować pro oszczędnościowe postawy wśród Polaków, a jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Czytaj więcej

Blisko 400 tysięcy złotych przekazanych w formie darowizn, sponsoring lokalnych wydarzeń i pomocowa aktywność pracowników - wrocławska KOGENERACJA podsumowuje rok 2022.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, do której należy PGE Toruń, wraz z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (CNMW) zrealizują edukacyjny projekt pn. „OGRZEWANIE w pudełku”. Skierowany do starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych projekt prowadzony będzie od stycznia do maja 2023 roku. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy w zakresie powstawania ciepła, produkcji, użytkowania i jego oszczędzania. Umowa związana z realizacją przedsięwzięcia została podpisana w grudniu 2022 roku.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26 listopada 2022 roku wprowadziło możliwość czasowego (do 30 kwietnia 2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa. W przypadku kogeneracyjnej toruńskiej elektrociepłowni wykorzystującej paliwo gazowej, jest to kwota 30 zł/GJ.

Czytaj więcej

Już po raz trzeci PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy z Grupy PGE, podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji dwóch beneficjentów z naszego miasta otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową.

Czytaj więcej

W ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, wsparła Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Łączna kwota przekazanej darowizny wyniosła 30 tys. zł.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, realizuje program „Dzielimy się ciepłem” już od wielu lat. Udziela wsparcia najbardziej potrzebującym odbiorcom ciepła sieciowego. W 2022 r. w ramach programu, przekazała pół miliona zł podmiotom wrażliwym społecznie z 12 miast, w których spółka ma swoje elektrociepłownie.

Czytaj więcej