Pracownicy rzeszowskiej elektrociepłowni wysprzątali rezerwat Lisia Góra

24.04.2024
dzień ziemi

Pracownicy PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie posprzątali wspólnie z młodzieżą szkolną tereny rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie. W akcji brało udział kilkudziesięciu ochotników. Wolontariat odbył się w ramach prowadzonego w całej Grupie PGE programu „Lasy Pełne Energii”.

 

W Dzień Ziemi, 22 kwietnia, pracownicy elektrociepłowni już po raz drugi podjęli wyzwanie polegające na wysprzątaniu terenów w rezerwacie przyrody, który rozciąga się wzdłuż rzeki Wisłok. W akcji uczestniczyli pracownicy wraz z rodzinami oraz młodzież z Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, z którą rzeszowski oddział PGE Energii Ciepła współpracuje w ramach programu „Energetyczna kariera”.

Lisia Góra w Rzeszowie to obszar o unikalnych walorach. W 1998 roku obszar o powierzchni 8,11 ha objęto ochroną przyrodniczą, tworząc rezerwat. Położony jest on nad rzeką Wisłok w południowej części Rzeszowa. Występuje tu największe skupisko dorodnych okazów dębu szypułkowego na terenie Podkarpacia. Drzewostan rezerwatu, poza dębami, budują grab pospolity, klony  jesion, topola oraz wiąz. Z roślin chronionych rosną tutaj: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska oraz krzewy: kalina koralowa i kruszyna pospolita. Z ssaków spotkać można, m.in.: sarnę, zająca szaraka, lisa, łasicę, gronostaja, wiewiórkę pospolitą, mysz polną i leśną, nornicę rudą a także nietoperze. Rezerwat jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Rzeszowa oraz turystów.

„Lasy Pełne Energii” to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który realizowany jest od 24 lat. Co roku wiosną i jesienią, we współpracy z Lasami Państwowymi pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw.

Program ma charakter warsztatowo – edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Każdego roku liczba zaangażowanych wolontariuszy, jak i posadzonych drzew wzrasta. W 2023 roku blisko 2 tys. osób posadziło 110 tys. drzew, czyli o 42 500 więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku przypada 24. edycja projektu i uczestnicy akcji planują pobić dotychczasowe wyniki i posadzić jeszcze więcej drzew na terenie całej Polski w dwóch terminach akcji: wiosennej i jesiennej.