Toruńskie dworce PKP z ciepłem sieciowym od PGE Toruń

24.04.2024
Schemat Toruń

W pierwszym kwartale tego roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zostało przyłączonych 8 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 1,4 MW. Wśród nich są również budynki toruńskich dworców PKP: Dworca Miasto i Dworca Wschodniego.

 

Każdego roku niemal wszystkie nowe budynki powstające w Toruniu w obrębie sieci ciepłowniczej PGE Toruń są do niej przyłączane. Część z corocznych przyłączeń  to budynki już istniejące (tzw. rynek wtórny), których właściciele korzystali dotychczas z innego źródła ciepła i zmienili ogrzewanie na ciepło sieciowe.

Tegoroczni nowi odbiorcy ciepła to zarówno właściciele budynków nowo powstałych, jak i z rynku wtórnego. W  tym roku ciepło sieciowe po raz pierwszy popłynęło do wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, między innymi przy ulicach: Grudziądzkiej, Popiełuszki/Rybaki, Mickiewicza i Fałata oraz domów na osiedlu JAR, a także do obiektów handlowo - usługowych przy ulicy Olsztyńskiej.

PGE Toruń zakończyła również prace związane z dostawą ciepła do budynku Dworca Miasto oraz częściowo do Dworca Wschodniego w Toruniu, którego remont nadal jest prowadzony.  

Istniejące budynki, w których zrezygnowano z mniej efektywnego i ekologicznego źródła ciepła, przyłączając je do sieci ciepłowniczej, otrzymują od PGE Toruń Certyfikat Czystego Ciepła. Przyznanie Certyfikatu jest równoznaczne z przekazaniem właścicielowi budynku nagrody w postaci realizowanej przez PGE Toruń usługi zwiększającej efektywność energetyczną tego domu. Może to być usługa optymalizująca zużycie ciepła poprzez wykonanie badania instalacji technicznej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej lub przygotowanie analizy mocy wykorzystanej przez budynek. W zeszłym roku przyznano 10 Certyfikatów budynkom, które w 2022 roku zmieniły źródło ciepła na sieciowe, natomiast w tym roku przyznanych zostanie 11 Certyfikatów za przyłączenie w 2023 roku.

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz poprawy jakości powietrza w mieście. PGE Toruń wspierając decyzje klientów, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe ogrzewanie na ciepło sieciowe, udziela dofinansowania w ramach 2 programów wsparcia: „Programu wsparcia  likwidacji niskiej emisji na obszarze Torunia”  oraz „Programu wsparcia w przyłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej w celu poprawy ich efektywności energetycznej”. Regulaminy obu programów dostępne są na stronie internetowej PGE Toruń: https://pgetorun.pl/przylaczenie-do-sieci.