Aktualności

Filtry

Już po raz siedemnasty, krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE wsparła odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku największy producent ciepła w Krakowie przekazał 75 tysięcy złotych trzynastu organizacjom pożytku publicznego ze stolicy Małopolski.

Czytaj więcej

PGE Toruń w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”, wsparła w tym roku cztery organizacje pożytku publicznego, korzystające z ciepła sieciowego i pomagające osobom wrażliwym społecznie. 11 grudnia br. wręczono beneficjentom symboliczne czeki na łączną kwotę 40 tysięcy złotych.

Czytaj więcej

Już po raz czwarty w Bydgoszczy PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe na łączną kwotę 30 tysięcy złotych. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła uruchomiła pilotażową instalację Hybrydowego Węzła Ciepła w Zgierzu. To pierwszy tego typu projekt w Polsce zrealizowany przez PGE Energia Ciepła w budynku mieszkalnym wielolokalowym we współpracy z TBS.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła za okres od 1 lipca do 30 września 2023 r. wynik EBITDA na poziomie 37 mln zł oraz stratę netto w wysokości 6 mln zł.
  • W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 481 GWh energii elektrycznej i 831 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA S.A.: 117 GWh energii elektrycznej i 742 TJ ciepła.
Czytaj więcej

Nowa kotłownia szczytowo-rezerwowa została już oddana do eksploatacji. To kolejny ważny etap inwestycji realizowanej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Mamy ciepło i potrafimy się nim dzielić. Ogrzewamy szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej w 13 miastach, w których działają elektrociepłownie PGE Energia Ciepła. W 2023 roku kwota wsparcia udzielonego w programie „Dzielimy się ciepłem” wyniesie pół miliona złotych, a od początku istnienia spółki wsparcie to wyniosło już 2 mln złotych.

Czytaj więcej

Grupa PGE konsekwentnie od 2018 roku prowadzi proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski. Efektem tego jest oddanie przez PGE do użytku nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu. Do końca 2023 roku zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 r. w Lublinie i Siechnicach. Wszystkie te projekty w istotny sposób zwiększą komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz znacząco wpłyną na zmniejszenie emisji z elektrociepłowni.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji nową, zasilaną gazem jednostkę wytwórczą w Zgierzu. Jest to już trzecia niskoemisyjna inwestycja ciepłownicza zakończona w tym roku w Grupie PGE. Zagwarantuje ona produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla mieszkańców, poprawiając warunki środowiskowe w mieście.

Czytaj więcej

Na liście beneficjentów drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znalazła się Gmina Siechnice, która złożyła wniosek o dofinansowanie prac przygotowujących do zagospodarowania historycznego obiektu siechnickiej elektrociepłowni.

Czytaj więcej

Oświadczenie PGE Energia Ciepła S.A., Szczecin, 11 października 2023 r.

Czytaj więcej

W Elektrociepłowniach należących do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, obecnie prowadzonych jest aż 10 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 3,2 mld złotych. Nowe jednostki gwarantują wysoką efektywność oraz  bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dla odbiorców. Na realizacji inwestycji i zmianie technologii na niskoemisyjną wspartą OZE zyska środowisko, gdyż w miastach znacznie ograniczone zostaną emisje tlenków siarki, azotu, dwutlenku węgla i pyłów. 

Czytaj więcej