Aktualności

Filtry

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, z Grupy PGE, podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, List Intencyjny zakładający współpracę w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych. List został podpisany w  obecności Prezydenta Rzeszowa.

Czytaj więcej

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, produkująca ciepło dla kilkunastu dużych polskich miast zapewnia, że w rozpoczynającym się sezonie jesienno-zimowym 2022/2023 ciepła sieciowego nie zabraknie mieszkańcom. Dzięki zróżnicowanym urządzeniom produkcyjnym, różnorodnym paliwom i źródłom jego pozyskania, wszystkie elektrociepłownie PGE Energia Ciepła zapewnią w miastach bezpieczeństwo i ciągłość produkcji ciepła przez cały okres grzewczy.

Czytaj więcej
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 6 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 188 mln zł, czyli na poziomie porównywalnym do tego samego okresu w roku ubiegłym (189 mln zł).
  • Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 78 mln zł, czyli o 6 procent niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (83 mln zł).
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 6 miesiącach 2022 r. wyniosły 216 mln zł i były wyższe o 80 mln zł w odniesieniu do 6 miesięcy 2021 r. (136 mln zł).
  • W okresie 6 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 1 217 GWh energii elektrycznej i 6 370 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 633 GWh energii elektrycznej i 5 661 TJ ciepła.

W okresie 6 miesięcy 2021 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 1 378 GWh energii elektrycznej i 6 936 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 689 GWh energii elektrycznej i 6 121 TJ ciepła.

Czytaj więcej

Należąca do PGE Energia Ciepła krakowska elektrociepłownia oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarły umowę o współpracy, dzięki której w przyszłości możliwe będzie uruchomienie jednostek wytwórczych w oparciu o wielkoskalowe pompy ciepła. Porozumienie zmierza do powołania spółki i jest elementem zacieśniającym współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi na lokalnym rynku ciepła.

Czytaj więcej

Rzeszowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy PGE, oraz Klub Sportowy Korona Rzeszów, na początku września zawarły umowę sponsoringową. Dzięki wsparciu rzeszowskiej elektrociepłowni, dzieci i młodzież z klubu będą mogły kontynuować treningi i wyjeżdżać na zawody sportowe. Finansowe wsparcie, które trwa nieprzerwanie od kilku lat, pomoże też w osiąganiu kolejnych sukcesów.

Czytaj więcej

Zgierska elektrociepłownia, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kontynuuje współpracę z Gminą Miasto Zgierz. Dzięki wsparciu elektrociepłowni, mieszkańcy Zgierza i okolic mogli wziąć udział w wydarzeniu pn. „Zakończenie Lata 2022”, które odbyło się w minioną sobotę.

Czytaj więcej

7 września br. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu. Realizacja umowy pozwoli na zapewnienie niezbędnych mocy cieplnych i dostaw ciepła na potrzeby miasta Zgierza oraz wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego i powietrza, przeciwdziałając niskiej emisji.

Czytaj więcej

2 września br., odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta i jednocześnie wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w regionie.

Czytaj więcej

Zorbing, warsztaty plastyczne, pokaz filmowy w Planetarium, wiele konkursów z nagrodami – takie atrakcje czekały na uczestników Pikniku, zorganizowanego przez PGE Energia Ciepła i Ogród Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie.  W niedzielę, 14 sierpnia, Ogród zamienił się w energetyczną planetę.

Czytaj więcej

18 sierpnia br. Zarząd PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę o dofinansowanie budowy nowej jednostki wytwórczej zasilanej gazem ziemnym w Elektrociepłowni w Kielcach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 55,9 mln zł. 

Czytaj więcej

Choć za oknem temperatury wakacyjne, w elektrociepłowniach praca wre. Systematyczne remonty oraz usuwanie zaobserwowanych nieprawidłowości wszystkich strategicznych urządzeń to gwarancja ich bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym. Również krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła intensywnie przygotowuje się do zimy.

Czytaj więcej

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, przygotowała dla klientów usługi, które poprawiając efektywność energetyczną budynku, pozwolą oszczędzić ciepło. W obecnej sytuacji na rynku paliw kwestia optymalnego zarządzania ciepłem w budynkach ma szczególne znaczenie. Nowe usługi dostępne są od 1 sierpnia br. dla zarządców budynków mieszkaniowych, oświatowych, służby zdrowia i budynków użyteczności publicznej.

Czytaj więcej